X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 11 Oct 1998 20:43:55 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@cable.A2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 72

 

******************************************************************************

WiskundE-brief nr. 72 11 oktober 1998

******************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna.400 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- antwoord op vraag naar aansluiting MAVO-HAVO(nr. 70)

- wiskunde verplicht in tweede fase ! altijd ?

- docenten gevraagd voor Open Universiteit.

******************************************************************************

AANSLUITING MAVO-HAVO

Antwoord aan Joan Voetelink:

Hoe 'onlangs' haalden deze door jou genoemde cursisten hun mavocertificaat

wiskunde? Als dat zomer '97 of '98 is, dan hebben zij in het nieuwe

'COW'-programma nauwelijks haakjes leren uitwerken omdat je voor toegepaste

wiskundeproblemen nauwelijks formuleringen met haakjes nodig hebt; zo

kregen zij ook weinig vergelijkingen met negatieve getallen, en

vergelijkingen oplossen ging via een 'terugwerkpijlenschema', i.p.v. de

vanouds bekende methode.

Er is heel bewust een algebra-'gat' gelaten tussen mavo en havo B, om niet

alle mavoleerlingen te 'pesten' met voor hen onnodig abstracte algebra, tbv

dat heel kleine percentage mavoleerlingen dat havo B gaat doen.

Ik heb goede ervaringen in het volwassenenonderwijs met de simpele (en erg

goedkope) computerprogramma's die bij de Wageningse methode horen en

ontwikkeld zijn door de helaas overleden Jan Breeman. (NB naar hem worden

nu de te ontwikkelen 'ZEBRA'-boekjes voor de 2e fase genoemd!)

Bij mijn weten beheert zijn weduwe Ellen Breeman of hun dochter nog steeds

de programma's, anders wijzen zij je wel verder:

tel 0182-616063, De Genestetlaan 94, 2741 AG Waddinxveen

De mavostof staat in de programma's 4,7,8,9 en 11. De cursisten kunnen er

geheel zelfstandig mee werken, ook op een oude computer. De programma's

zijn eenvoudig maar effectief, vind ik.

Met welke methode werk je?

In ieder geval zowel Getal&Ruimte als Moderne Wiskunde herschreven het 1e

4havodeel (beide nu paars kaft) om het beter te laten aansluiten bij het

nieuwe 'COW'-wiskunde onderbouwprogramma.

Agneta Aukema <J.Aukema@consunet.nl>

****************************************************************************

***

TWEEDE FASE: WISKUNDE VERPLICHT !?

Iedereen weet het nu wel zo'n beetje: Tweede fase, studie huis en nieuwe

leerwegen. Al deze begrippen komen metnieuwe lesmethodes, andere

instellingen van de leerlingen, nieuwe oplossingen maar ook nieuwe

problemen. Sinds kort geef ik nu bijles aan een meisje uit 3 havo. Zij

heeft een mentaal niveau van ruim havo misschien zelfs wel vwo. Met alle

vakken gaat het prima behalve wiskunde. Dit is al velen jaren bekend en op

verschillende manieren geprobeerd te verhelpen. Het kind heeft een soort

reken dyslexie, al

vanaf groep 4 op de basisschool volgt ze een apart programma voor rekenen

en vanaf het v.o. voor wiskunde. Nu heeft ze altijd het idee gehad om

wiskunde zo snel mogelijk te laten vallen. U voelt hem waarschijnlijk al.

Sinds het studiehuis is er geen enkel profiel meer waar wiskunde niet in

zit. Dit is echt voor haar een groot probleem.

Is het nu niet zo dat er hier misschien een uitzondering gemaakt kan

worden? Er hoort toch bij wetswijziging een overgangsclausule te zijn?

Ik hoop dat iemand mij hierover wat kan informeren of misschien wel

een andere oplossing weet.

 

In afwachting P.H. Stikker (stikpet@efa.nl).

******************************************************************************

ERVAREN DOCENTEN GEZOCHT VOOR OU

Wij organiseren opfriscursussen wiskunde voor (aanstaande) studenten van de

Open Universiteit Nederland.

Voor het verzorgen van deze cursussen zijn wij op zoek naar ervaren

docenten wiskunde, liefst eerstegraadsbevoegd, in of rond de Randstad (met

name Amsterdam, Den Haag, Utrecht).

Het publiek bestaat uit hoog-gemotiveerde cursisten die binnen tien weken

hun wiskundekennis willen opfrissen. Eens in de week is er voor hen een

begeleidingsbijeenkomst van anderhalf uur.

Het gaat om een aardige bijverdienste voor een activiteit waar je zelf vaak

`voller' vandaan komt dan je er heen gaat.

 

Vriendelijke groet,

Hans Wisbrun wisc@wxs.nl

******************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl