X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sat, 17 Oct 1998 14:07:37 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.A2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 73

 

******************************************************************************

WiskundE-brief nr. 73 17 oktober 1998

******************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna.400 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- nogmaals aansluiting MAVO-HAVO

- cursus Mathematica

- PYTHAGORAS zoekt recensenten

- reductieabonnementen PYTHAGORAS

******************************************************************************

AANSLUITING MAVO-HAVO

Op onze school hebben we ook te maken met leerlingen van de MAVO met

aansluitingsproblemen HAVO-wb.We gebruiken Getal en Ruimte. De uitgever

kwam met een oplossing voor dit probleem. Daarnaast hebben we de

leerlingen stencils gegeven. Dit inhaalprogramma hebben ze voor de

schoolvakantie doorgewerkt op hun nieuwe school onder deskundige

leiding.

Wij zijn nog niet gestart met de tweede fase.

Groeten,

 

Marijke de Vries <marijkedevries@hotmail.com>

******************************************************************************

MATHEMATICA COURSE PROF.DR. FRED SIMONS

 

In Eindhoven wordt aan de TU een inleidende cursus Mathematica

geven door prof. dr. Fred Simons wiskundige en mathematica-gebruiker van

het eerste uur. Het doel van de cursus wordt als volgt omschreven:

"The goal of the introductory course is to attain enough experience with

Mathematica to ensure an efficient and self-reliant usage of the

various capabilities of the system, both the Mathematica Kernel - the

core program - and the new Mathematica FrontEnd".

De cursusdata zijn: dinsdag 20; donderdag 22; vrijdag 23; donderdag 29; en

vrijdag 30 oktober 1998

De eerste keer begint het om 13.30 uur, in zaal 18 van het vroegere

rekencentrum, nu genaamd Laplace gebouw.

 

Inlichtingen bij Dick Verkerk <verkerk@candiensten.nl>

******************************************************************************

PYTHAGORAS ZOEKT RECENSENTEN

 

Het oktobernummer van Pythagoras dat rond 23 oktober verschijnt bevat een

nieuwe rubriek: BOEKEN.

Daarin bespreken middelbare scholieren recent verschenen boeken. In het

oktobernummer zijn dat Allard Veldman van het Gymnasim Felisenum en Willem

Jan Palenstijn en Maxim Hendriks (Stedelijk Gymnasium Leiden).

Ondertussen zijn Willem Jan en Maxim alweer eerstejaars studenten in

Leiden. Voor een nieuw boek is Pythagoras daarom op zoek naar een recensent:

een leerling uit de bovenbouw, met een zekere interesse voor wiskunde & met

een goed ontwikkelde taalvaardigheid.

De leerlingen mogen de besproken boeken uiteraard houden!

 

Meer informatie bij: zaal@wins.uva.nl (Chris Zaal).

******************************************************************************

REDUCTIEABONNEMENTEN PYTHAGORAS

 

Zoals u in een vorige E-brief hebt kunnen lezen, heeft Pythagoras een

nieuwe uitgever: het Wiskundig Genootschap (WG). Voor het blad betekent dit

een enorme verbetering, omdat het Wiskundig Genootschap de doelstelling

van het tijdschrift onderschrijft en omdat Pythagoras onder het WG geen

winst hoeft te maken.

 

Reeds met ingang van de nieuwe jaargang (het 1e nummer verschijnt rond 23

oktober) is de nieuwe uitgever van zins de regeling rond de

schoolabonnementen aan te passenaan de wensen van de middelbare school

docenten.

Op dit moment lopen we tegen een aantal problemen aan:

bijvoorbeeld dat op sommige scholen alleen 1 enkele leerling geinteresseerd

is, die bij gebrek aan verdere belangstelling niet via school een

reductie-abonnement kan krijgen. Dan bellen de ouders de uitgever op om te

vragen of zoon- of dochterlief ook via thuis een reductie-abonnement kan

krijgen.

Ander probleem: de uitgever wil leraren niet opgezadelen met de interne

distributie van een tijdschrift als Pythagoras.

 

Op dit moment denken we aan twee vormen van reductie-abonnmenten.

A. SCHOOLABONNEMENTEN, te bestellen door de leraar.

te betalen door de school en verzonden naar het schooladres.

Dit zal de goedkoopste abonnementsvorm zijn (f 25,-).

Schoolabonnementen lopen aan het eind van het jaar automatisch af.

B. Daarnaast LEERLING/STUDENTENABONNEMENTEN, voor individuele

leerlingen/studenten, wordt verzonden naar het huisadres.

Dit abonnement is duurder (f 30,-). Als dit doorgaat, wordt het

waarschijnlijk een vast abonnement, dat zelf afgezegd moet worden.

 

Vandaar dat de nieuwe uitgever geinteresseerd is in de volgende vraag,

waarop alleen u alleen het antwoord weet:

"Hoe zou de leerling- en/of schoolabonnementen-regeling van Pythagoras er

uit moeten zien? Is de voorgestelde regeling voor u bruikbaar?"

Voor de bruikbare suggesites loven we 1 gratis abonnement uit en een

aantal gratis priemgetallenposters.

Reacties kunt u sturen naar: pythagoras@wins.uva.nl

Meer informatie: http://www.wins.uva.nl

******************************************************************************

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl