X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 25 Oct 1998 19:50:27 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.A2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 74

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id TAA01475

 

******************************************************************************

WiskundE-brief nr. 74 25 oktober 1998

******************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 400 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ DEEL NIEUWE EXAMENPROGRAMMA VWO WB IN DE IJSKAST

+ AANSLUITING MAVO-HAVO wi-b (4)

+ GRATIS naar de NATIONALE WISKUNDE DAGEN ?

+ SOFTWARE om zelf grafiekpapier te maken

******************************************************************************

DEEL NIEUWE EXAMENPROGRAMMA VWO WB IN DE IJSKAST

 

Het Informatiepunt wiskunde van het APS meldt dat de staatssecrataris heeft

besloten vwo een aantal onderwerpen wiskunde B1 en vwo wiskunde B12 in

de "ijskast" te zetten:

Het betreft: voor wiB1 het domein Continue dynamische modellen (alleen

centraal examen) en voor wiB2 delen van het domein Voortgezette meetkunde

en delen van het domein Voortgezette Analyse (ook schoolexamen)

meer informatie op:

http://www.aps.nl/vo/wiskunde/infopunt.htm

 

met dank aan Gerard Jansen

******************************************************************************

AANSLUITING MAVO-HAVO wi-b (4)

 

HAVO-instromers uit de MAVO moeten bij ons sinds vorig seizoen een

minicursus volgen van 6 lessen (tussen CSE en einde schooljaar), gegeven

door wb-docenten. De cursus wordt afgesloten met een toets

Deze toets is te vinden op: http//:www.smc.nl/toetsen/wiskunde.htm

Voor degenen die de cursus gevolgd hebben is de uitslag van de toets een

vrijblijvend advies; Voor degenen die de cursus niet (volledig) gevolgd

hebben is de uitslag van de toets een bindend advies. Anders gezegd: wie de

cursus niet volgt en de toets onvoldoende maakt, mag geen wb kiezen in 4

HAVO.

De schoolleiding heeft deze regeling van kracht verklaard op voorstel van

de wiskunde-sectie.

Een eerste, voorzichtige conclusie is dat dit enigermate preventief werkt,

en wel op twee manieren:

* leerlingen die weinig affiniteit met wb hebben komen minder snel in de

verleiding het vak toch maar te kiezen omdat ze op MAVO-D een 7 hadden;

* bij leerlingen met meer affiniteit tot het vak worden de grootste hiaten

provisorisch gedicht.

In elk geval zeggen de betrokken leerlingen dat de cursus hen een meer

realistische kijk heeft gegeven op de zwaarte van wb.

Als sectie kunnen we nu al 5 leerlingen aanwijzen die nu een meer passend

pakket hebben gekozen, terwijl zij anders misschien nog aan het

voortmodderen zouden zijn.

Ook wij zijn benieuwd naar de ervaringen van andere collega's.

 

Met vriendelijke groet,

edward van kervel - edward@smc.nl

Het Stedelijk Lyceum - vestiging Zuid - Enschede

 

******************************************************************************

Zeker en Gratis naar de NWD

 

Op 5 en 6 februari 1998 worden alweer de vijfde Nationale Wiskunde Dagen

georganiseerd. Zie: http://www.fi.uu.nl/nwd

In het programma is er voor twee docenten de gelegenheid om een eigen

werkgroep te verzorgen. U kunt een voorstel voor een werkgroep indienen.

Stuur vóór 1 november een samenvatting in, voorzien van bijlagen met

materiaal dat u in de werkgroep gaat gebruiken. Een deskundige jury

selecteert uit de inzendingen maximaal twee bijdragen. Er wordt gelet op

aspecten als originaliteit, wiskundige inhoud en bruikbaarheid in de klas.

De beloning is dat u niet op de wachtlijst komt en gratis deelname aan de

NWD.

 

NWD, t.a.v. And van der Heiden, Freudenthal Instituut, Tiberdreef 4, 3561

GG Utrecht. 030 - 2611611.

 

Martin van Reeuwijk <M.vanReeuwijk@fi.uu.nl>

******************************************************************************

GRAPHPAP is een programma om grafiekpapier met cartesiaanse of

pool-coördinaten af te drukken.

De grootte van de afbeelding, de oriëntatie en de marges zijn instelbaar.

De kleur en de dikte van de lijn zijn aan te passen. De eenheden op de

assen zijn onafhankelijk. Elke combinatie (lineair, logaritmisch,

kwadratisch, normale verdeling)is mogelijk.

Er is geen help-bestand aanwezig, maar dat is ook niet nodig omdat het

gebruik bijna voor zichzelf spreekt. Er is een Franse en een Engelse

versie, waarin echter een enkele Franse term onvertaald gebleven is.

GRAPHPAP draait onder Windows 9x of NT4. De printer resolutie moet ten

minste 600 dpi zjn voor documenten van hoge kwaliteit, maar 300 dpi werkt

ook naar genoegen.

De auteur, Dr Philippe Marquis (Centre hospitalier régional, METZ,

Frankrijk) verspreid het programma (ZIP-exe-bestand, 174 kB, laatste

Engelse versie van 8-10-98) als "freeware".

http://perso.easynet.fr/~philimar/graph241.exe

 

Dick Klingens

******************************************************************************

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl