X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 22 Nov 1998 20:24:35 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 76

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 76 22 november 1998

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 400 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ aanpassingen tweede fase

+ slu en contacturen bij de verschillende methoden

+ Duitse software voor wiskunde

******************************************************************************

AANPASSINGEN TWEEDE FASE

De afgelopen week zijn er allerlei berichten verschenen over aanpassingen

die de staatssecretaris wil aanbrengen in de tweede fase.

Naar mijn beste weten gaat het -voor zover (mede) betrekking hebben op

wiskunde - om de volgende voorstellen:

1) Zoals eerder gemeld (Zie WiskundE-brief nr 74) gaan een aantal

onderwerpen in de ijskast . Voor de onderwerpen uit voortgezette meetkunde

en voortgezette analyse geldt dat ze "defeinitief" geschrapt gaan worden

2) De CEVO krijgt uitdrukkelijk de bevoegdheid delen van het programma niet

te toetsen op het Centrale examen. (blijven in hetschoolexamen)

3) De weging van de praktsive opdrachten gaat van 0,4 naar 1/3

4) De orientatie op verdere studie en beroep komt niet meer ten last van de

wiskunde-uren

5) De mogelijkheid een praktische opdracht bij twee vakken te beoordelen

wordt uitdrukkelijk genoemd

6)Het zg "geheel vrije deel" mag ook gebruik worden voor grote opdrachten

zoals het profielwerkstuk, extra onderwijs aan leerlingen met bepaalde

leerproblemen e,d Het kan dus een zekere uitloopmogelijkheid geven

7) 3 dec. a.s. vergadert de kamercie voor OW&C over dit onderwerp.

 

Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.A2000.nl>

************************************************************************

CONTACTUREN EN SLU BIJ DE DIVERSE WISKUNDEMETHODEN

 

Voor sommigen is het al weer even geleden dat men zich moest buigen over de

keuze van een wiskundemethode voor de tweede fase maar voor menig

wiskundesectie speelt die keuze nu volop. (tweede fase in 1999)

Zo ook voor mijn sectie. Ik heb daartoe onderzoek gepleegd en mij gericht

op het aantal contacturen dat de diverse methodes adviseren. De uitkomsten

zijn onthullend....!

 

Ik heb mij gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

(contact/begeleidings)les: 50 minuten

schooljaar niet examenklas: 35 lesweken

schooljaar examenklas : 29 lesweken

p.w. betekent: per week

 

De methode Moderne wiskunde komt volgens mijn berekingen dan uit op:

 

HAVO C&M: 160 SLU=>108 lessen dwz

108/35 = 3 lessen p. w. in H4

 

HAVO E&M: 280SLU=>189 lessen

dwz 108/35 = 3 lessen p w. in H4 ; 81/29 = 2,8 lessen p.w. in HAVO-5

 

HAVO N&G: 320 SLU=>216 lessen dwz

108//35 = 3 lessen p.w. in H4 ; 108/29 = 4 lessen p.w. in HAVO-5

 

HAVO N&T; 440SLU=>297 lessen dwz

(108+54)/35 = 4,5 lessen p.w. in H4 ; 135/29 = 4,7 lessen p.w. in H5

 

VWO C&M: 360 SLU=>256 lessen dwz

171/35 = 4,9 lessen p.w. V4 ; 35/35 = 1 les p.w. in V5 ; 50/29= 1,7 les

p.w. in V6

 

VWO E&M 600 SLU => 431 lessen dwz

171/35 = 4,9 lessen p.w. V4 ; 130/35 = 3,7 les p.w. in V5 ; 130/29= 4,4 les

p.w. in V6

 

VWO N&G 600 SLU (40 SLU niet ingevuld) => 424 lessen dwz

171/35 = 4,9 lessen p.w. V4 ; 130/35 = 3,7 les p.w. in V5 ; 121/29= 4,2 les

p.w. in V6

 

VWO N&T 760 SLU => 536 lessen dwz

171/35 = 4,9 lessen p.w. V4 ; 182,5/35 = 5,2 les p.w. in V5 ; 182,5/29= 6,3

les p.w. in V6

 

 

De methode Netwerk komt volgens mijn berekingen iets hoger uit dan Moderne

wiskunde, maar de verschillen zijn klein

 

 

De methode Getal & Ruimte wijkt aanzienlijk (naar boven..!) af:

 

HAVO C&M: 160 SLU=>120 lessen dwz

120/35 = 3,4 lessen p. w. in H4

 

HAVO E&M: 280SLU=>210 lessen dwz

120/35 = 3,4 lessen p w. in H4 ; 90/29 = 3,1 lessen p.w. in HAVO-5

 

HAVO N&G: 320 SLU=>240 lessen dwz

180//35 = 5,1 lessen p.w. in H4 ; 60/29 = 2 lessen p.w. in HAVO-5

 

HAVO N&T; 440SLU=>330 lessen dwz

180/35 = 5,1 lessen p.w. in H4 ; 150/29 = 5,2 lessen p.w. in H5

 

VWO C&M: 360 SLU=>270 lessen dwz

120/35 = 3,4 lessen p.w. V4 ; 75/35 = 2,1 les p.w. in V5 ; 75/29= 2,6 les

p.w. in V6

 

VWO E&M 600 SLU => 450 lessen dwz

120/35 = 3,4 lessen p.w. V4 ; 165/35 = 4,7 les p.w. in V5 ; 165/29= 5,7 les

p.w. in V6

 

VWO N&G 600 SLU (40 SLU niet ingevuld) => 420 lessen dwz

120/35 = 3,4 lessen p.w. V4 ; 165/35 = 4,7 les p.w. in V5 ; 135/29= 4,7 les

p.w. in V6

 

VWO N&T 760 SLU => 570 lessen dwz

120/35 = 3,4 lessen p.w. V4 ; 225/35 = 6,4 les p.w. in V5 ; 225/29= 7,8 les

p.w. in V6

 

 

Hoe de verdeling over de leerjaren plaats heeft is schoolafhankelijk, maar

de totalen liegen er niet om!

Een concrete verdeling over de leerjaren brengt duidelijk aan het licht dat

het examenjaar een zwaar stempel drukt op het benodigd aantal

(contact/begeleidings)lessen per week.

Ik sta er niet voor 100% in dat alle berekeningen precies kloppen , je moet

nogal goed lezen in toelichtingen etc. om dit soort gegevens boven water te

krijgen, maar echt ver mis zal ik toch niet zitten.

Ik wil dit eigenlijk op een of andere manier wel in de WiskundEbrief

zetten. Momenteel speelt de discussie (politiek) of de tweede fase niet

overvol is ingevuld en daar past bezinning over het programma voor wiskunde

goed in. Hoe is jouw ervaring eigenlijk op dit terrein , hebben jullie op

school genoeg contactlessen voor wiskunde in alle profielen en herken je

iets in bovengenoemde getallen in de schoolpraktijk?

 

Jos Andriessen <andriess@concepts.nl>

************************************************************************

DUITSE SOFTWARE VOOR WISKUNDE

 

Beste docenten wiskunde,

 

ik las een uitgebreide bespreking van een aantal Amerikaanse

software-pakketten in de laatste wiskunde-brief. Onmiddellijk schoot

mij te binnen dat de Aldi in Duitsland onlangs een aantal pakketten van

het programma Winfunktion (Mathematik, Physik, Chemie/Biologie) voor een

zeer zacht prijsje op de markt heeft gebracht. Uitstekende, zeer

functionele, uitgebreide paketten. Het wiskunde-pakket bevat o.a.

differentieren, integreren, grafieken tekenen, vele kansexperimenten,

berekening van natuurconstanten (met vele decimalen, u bepaalt zelf

hoeveel) etc. Een korte zoektocht bij de Altavista zoekmachine geeft ook

een aantal links naar Duitse websites waaronder :

http://www.learn-line.nrw.schule.de/NeueMedien/aktuell.htm

 

Misschien ook goed om eens een Duitstalig programma te gebruiken, ik

vind alle mij tot nu toe bekende programma's tot nu toe zeer veel

functionele onderdelen bezitten.

 

Groeten Fred Kroon <kroonff@wxs.nl>

****************************************************************************

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl