X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sat, 28 Nov 1998 20:01:26 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 77

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 77 22 november 1998

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 400 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ WEER NIEUWE AANPASSINGEN TWEEDE FASE

+ priemvierlingen

******************************************************************************

WEER NIEUWE AANPASSINGEN TWEEDE FASE

 

Op 27 november j.l heeft de staatssecretaris een brief naar de tweede kamer

gestuurd met voorgestelde wijzigingen betreffende de tweede fase

Ten opzichte van eerdere berichten (zie ook WiskundE-brief 76) valt op:

 

- Ook bij wi-A (VWO) is geschrapt

Bij A1 vervalt det syubdomein rijen voor het centraal examen.

Toetsen van hypothesen vervalt helemaal

Bij A2 vervalt bovendien discrete dyn. modellen totaal

 

- De eerder genoemde verschuiving van 60%-40% naar 2/3-1/3 van de baan

lijkt. De 40% weging voor praktische opdrachten (bij HAVO wi-A1

30 %) wordt juist definitief (was oorspronkelijk t/m 2002)

 

Voor meer informatie zie:

http://www.minocw.nl/onderwij/concept/bijlage2.htm

en http://www.euronet.nl/~nvvw/ (klik op 2e fase VO)

 

Met dank aan Hans Klein voor de tip

 

gk

******************************************************************************

PRIEMVIERLINGEN

 

Op 16 september 1998 vond Tony Forbes het tot nu toe grootste stel

vierlingpriemgetallen (vier opvolgende priemgetallen):

n-7, n-5, n-1, n+1

waarbij n=76912895956636885*(2^3279 - 2^1093)) - 6*2^1093

Elk getal bestaat uit 1004 cijfers.

Het tot nu toe grootste stel, gevonden door Warut Roonguthai (1998), was

n, n+2 n+6, n+8 met n=10^699 + 547634621251

De eerste keer dus boven de 1000 cijfers!

 

Dick Klingens <dickklin@worldonline.nl>

******************************************************************************

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl