WiskundE-brief 80

13 december 1998

In dit nummer:

EINDEXAMENPROGRAMMA'S VMBO

Zoals wellicht bekend gaan het VBO en het MAVO in de toekomst op in het VBMO. Hiervoor worden nieuwe examenprogramma's ontwikkeld. De concepten zijn te downloaden bij de SLO : http://www.slo.nl/~ISP/
Op de website van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren: http://www.euronet.nl/~nvvw/ is het concept eindexamenprogramma voor wiskunde te ook te bekijken.(html formaat)

CONCTACTUREN BIJ DE METHODE PASCAL

De methode Pascal voor wiskunde werkt met een gescheiden theorieboek en verwerkingsboek. Volgens een bepaalde structuur kan er een keuze gemaakt worden uit verschillende soorten opgaven (verwerkingsopdrachten, toetsopdrachten etc.) om zo verschillende leerstijlen recht te doen. Het aantal contacturen én begeleide zelfstudieuren is sterk afhankelijk van deze keuze. Globaal vermeldt de uitgever: Een derde deel van de SLU is minimaal nodig voor contacturen in de zin van uitleg en samenvatting van de stof onder strakke regie van de docent. Voor het aantal begeleide zelfstudieuren wordt geen minimum aangegeven. Uit eigen ervaring moet de docent dit in de praktijk inschatten. Het lijkt mij zinvol dat de wiskundedocenten van scholen die met deze methode zijn begonnen hun ervaringen regelmatig vermelden in de WiskundEbrief Jos Andriessen Andriess@concepts.nl

SCHOOLONDERZOEKEN MET COMPUTERGEBRUIK

In het schooljaar 97/98 maakte een groep docenten met ondergetekende als begeleider een zestal schoolonderzoekopdrachten, in eerste instantie gericht op vbo/mavo met gebruik van de computer. Deze zijn gebundeld in een boekje. Daarbij hoort een schijfje met bijbehorende bestanden en tekstbestanden, zodat iedereen het materiaal desgewenst kan aanpassen aan de eigen situatie. De onderwerpen zijn:

Vrijwel elk onderwerp heeft een oefendeel en een toetsdeel. Prijs: f.25,- inclusief verzendkosten en schijfje Bestellingen richten aan:Gerrit van den Heuvel e-mail: gerrit.hv@wxs.nl

AGENDA VOOR JANUARI 1999

(ontleend aan de website van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren) http://www.euronet.nl/~nvvw/

- vrijdag 8 || CSB Zalencentrum, Utrecht, 9:00-17:00 u.
 Symposium over Wiskunde in het Hoger Beroepsonderwijs, onder
 auspiciën  van de NVvW
 Informatie: mevrouw A. Marsman, tel. 053 - 4871314 
 Zie ook http://www.euronet.nl/~nvvw/ klik op Agenda
- zaterdag 9 || JvO gymnasium, Amersfoort, 9:30 -14:30 u 
 Wintersymposium van het Wiskundig Genootschap met thema: bewijzen
 inlichtingen via http://www.wiskgenoot.nl/wintersymposium.html	
- woensdag 20 || Planetarium Gaasperplas, Amsterdam (Z.O.), 13:15 - 19:00 
 Gebruikersdag Netwerk
 Aanmelding (tot 15-12-1998) en inlichtingen via
 http://www.wolters.nl/methodesites/netwerk/laatste_nieuws/
- donderdag 21 || Planetarium Gaasperplas, Amsterdam (Z.O.), 13:00 - 20:00 
 Gebruikersdag Moderne Wiskunde
 Aanmelding (tot 15-12-1998) en inlichtingen bij Elka van der Steeg
 (tel. 050 522 63 11) 
- zaterdag 23 || Universiteit Maastricht
 5e Mathematische Modelleercompetitie 
 Voor informatie: tel. 043 3883834 


© Gerard Koolstra