WiskundE-brief 81

16 december 1998

In dit nummer:

AANPASSINGEN TWEEDE FASE

Eindelijk zijn de aanpassingen voor de tweede fase v.o. officiëel gepubliceerd in Uitleg (nr 30b 16-12-1998).
Ze zijn on-line te bekijken via de website van de NVvW
http://www.euronet.nl/~nvvw/ klik op NetNieuw

Nog even de belangrijkste punten (voorzover relevant voor het vak wiskunde):

  1. De eerder genoemde aanpassingen wi-B (VWO) gaan door, hebben echter (weer) een tijdelijk karakter.
  2. De voorgestelde aanpasingen wi-A (VWO), waartegen o.a. vertegengwoordigers van de NVvW en van het FI scherp geprotesteerd hadden, zijn (voorlopig) van de baan
  3. De CEVO krijgt uitdrukkelijk de bevoegdheid delen van het programma niet te toetsen op het Centrale examen. (blijven in het schoolexamen)
  4. De orientatie op verdere studie en beroep komt niet meer ten last van de wiskunde-uren. Het blijft in het examenprogramma staan maar het desbetreffende onderdeel van het handelingsdeel van het schoolexamen vervalt.
  5. De mogelijkheid een praktische opdracht bij twee vakken te beoordelen wordt uitdrukkelijk genoemd
  6. De eisen aan het profielwerkstuk betreffen inhoud, procedures en/of vorm zijn (grotendeels) vervallen.
  7. Het zg "geheel vrije deel" mag ook gebruik worden voor grote opdrachten zoals het profielwerkstuk, extra onderwijs aan leerlingen met bepaalde leerproblemen e,d Het kan dus een zekere uitloopmogelijkheid geven

OPROEP

Geachte lezer/collega,

Ik heb een leerling in VWO3 die ERG goed is in wiskunde. Zij won twee jaar geleden de Kangoeroewedstrijd (145 punten) toen zij in de eerste klas zat. Zij lost zonder veel inspanning de vraagstukken uit Pythagoras op. Zij haalde heel wat punten in de tweede ronde van de Wiskunde Olympiade.

Kortom: ze is echt goed!

Wie heeft zelf ook zo'n bijzonder goede leerling in huis en hoe houdt u hem of haar zinvol bezig?

Graag reacties! Frank de Bruin Frank de Bruin marfra@globalxs.nl Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap