X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 10 Jan 1999 19:43:17 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 82

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id TAA32748

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 82 10 januari 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruima. 450 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ Nieuwe Wiskrant nu ook op WWW

+ Roosterproblemen wi-A1/2 en wi-B1/2

+ Software Lineair Programmeren

+ Uit de gedrukte pers

******************************************************************************

NIEUWE WISKRANT op WWW

Sinds kort heeft de Nieuwe Wiskrant een eigen site:

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/

De moeite waard !

 

******************************************************************************

ROOSTERPROBLEMEN wiskunde 1/2

Het probleem is al eerder gesteld (o.a. in Euclides) maar mij zijn nog

weinig oplossingen bekend. Het PMVO wil (bijv). wi-B1 en wi-B2 graagnaast

elkaar geroosterd zien. Bij veel andere vakken (zoals bijv talen) kan dat

ook goed, maar bij wiskunde bouwt "2" grotendeels voort op "1" . Dat kan

dan bijv op de HAVO leiden tot een rooster waarbij wi-A2 en wi-B2

uitsluitend in het laatste jaar op het rooster staan, wat ook niet erg

aantrekkelijk is.

Wij (SMC-Zaandam) hebben als wiskunde-sectie al voorgesteld het jaar in

twee semesters op te delen, (met twee half-jaar roosters) waarbij wi-A2 en

B2 in de tweede helft van 4 HAVO begint. Met wat 'passen en meten' kan er

dan voor gezorgd worden dat "2" kan aansluiten op "1" zonder dat het

beperkt wordt tot 3/4 schooljaar. Helaas is het moeilijk voldoende steun

voor deze oplossing te krijgen

Ik ben erg benieuwd naar ideeën/oplossingen van elders.

Eventueel kunnen we dan gedetailleerdere voorstellen uitwisselenen

 

Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl> SMC-Zaandam

******************************************************************************

SOFTWARE LINEAIR PROGRAMMEREN

in Euclides las ik een stukje over een lessenserie over lineair programmeren.

Op Internet zijn verschillende programma's te vinden waarmee lp-problemen

eenvoudig opgelost kunnen worden. Ik noem er enkele:

MPL: goed, krachtig maar wat lastig voor de beginnende gebruiker

X-press for windows: goed te gebruiken maar de invoer valt mij een beetje

tegen

Lindo: goed en tegelijkertijd eenvoudig te gebruiken programma

te verkrijgen via http://www.lindo.com

 

Ik heb regelmatig studenten die een extra opdracht voor het vak wiskunde

moeten uitvoeren omdat ze het tentamen een aantal malen niet gehaald

hebben. Ik geef deze dan o.a. de opdracht om een lp-probleem dat met derive

niet op te lossen is en vraag hun om een programma van Internet te

downloaden en het probleem op te lossen. Dit gaat bijzonder goed. Ik raad

dan meestal het programma lindo aan. Dit moeten de studenten dan geheel

zelfstandig aanleren zonder enige studiewijzer en zelfs deze zwakkere

studenten komen hier gewoon uit.

 

Een paar jaar geleden heb ik een utiltyfile voor Derive geschreven waarmee

maximaliseer-LP-problemen met uitsluitend <=-restricties opgelost kunnen

worden. Hier ging het alleen om het uit handen nemen van het rekenwerk bij

de Simplex-methode. Studenten voeren voeren het starttableau in en kunnen

stap voor stap of ineens naar het eindtableau . Echt tevreden ben ik hier

niet over aangezien studenten met de software van Lindo veel sneller en

beter met de LP-problemen kunnen omgaan.

 

Overigens is het zo dat Mathematica en Maple Lp-functions hebben ingebouwd.

Ook de spreadsheets Q-pro en Excel hebben de mogelijkheid om LP-problemen

op te lossen. Voor deze spreadsheets is door Lindo een schil ontwikkeld

waardoor het lineair programmeren met Q-por en Excel een stuk

gemakkelijkerverloopt.

 

Peer van de Sanden <peer.marijke@gironet.nl>

Hogeschool van Utrecht

******************************************************************************

UIT DE gedrukte PERS

In NRC/HANDELSBLAD van 2-01-1999 een boekbespreking van Geometry Civilized

(auteur J.L. Heilbron) over het werk van Euclides

In het Onderwijsblad 1999 nr 1 een uitgebreid verslag van de ervaringen met

de tweede fase op de SG Schoonoord in Zeist

"Docenten kampen in studiehuis met overvol programma

In het januari nummer van Vernieuwing een m.i. verhelderend gesprek met

C. Visser 't Hooft en twee onderwijsonderzoekers.

******************************************************************************

 

 

 

 

 

Gerard Koolstra

<G.Koolstra@cable.A2000.nl>