X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 24 Jan 1999 21:09:50 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 83

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id VAA28105

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 83 24 januari 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim. 450 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ reacties op roosterproblemen tweede fase (zie nr. 82)

+ oproep praktische opdrachten

+ forum tweede fase

******************************************************************************

ROOSTEREN IN DE TWEEDE FASE

Wij (Montessori Lyceum Amsterdam) delen de leerlingen direct vanaf de 4e

klas in in profielklassen. De meeste profielvakken (waaronder wiskunde) en

de vakken uit het gemeenschappelijk deel krijgen ze per profielklas. (De

school moet wel groot genoeg zijn om je dat te kunnen veroorloven.)

Vervangen van de profiel-wiskunde door een hogere variant staan we niet toe.

Het laten kiezen van een extra wiskundevak in het vrije deel is ons niet

goed bevallen, volgend jaar willen we dat ook verbieden, met uitzondering

van havo C&M. Daar eisen we wiskunde A1/2 van leerlingen die doorstromen

naar vwo. Dat is geen probleem, in 4havo doen ze A1, en in 5havo, als hun

klasgenoten klaar zijn met wiskunde, doen ze met de E&M-klas mee voor

wiskunde (die hebben in 4havo ook alleen A1 gedaan).

Verder willen we alleen modulen gaan aanbieden in het vrije deel.

 

Hierdoor zijn B1 en B1/2 van het begin af aan gescheiden stromen, evenals

op het vwo A1 en A1/2, en kun je in de N&T-klassen en in de vwo- E&M-klas

naar hartelust 1 en 2 mixen, het wordt daar als één vak gegeven, niet als

twee losse vakken.

 

vriendelijke groeten,

Fred Pach <a.pach@tip.nl>

 

*****************

Het idee voor het havo-programma met B2 in de 2e helft van de 4e klas is

wat ik op mijn school dit jaar aan het proberen ben. Ons plan is: 6 uur

wiskunde B1 gedurende het eerste semester, 2 uur in het tweede (dus

gemiddeld 4). Dan moet er zoveel ruimtemeetkunde in dat eerste semester

gedaan zijn dat in het tweede semester met B2 begonnen kan worden (2

lesuren, dat is dus 1 op jaarbasis), nl. met de ruimtemeetkunde; met de

analyse zijn we nog lang niet ver genoeg om het B2-stuk erop te kunnen zetten.

De methode die we gebruiken is Getal & Ruimte.

Ik zie het op dit moment somber in, want het kleine groepje dat ik heb voor

wiskunde B lijkt het niet te kunnen bolwerken, het is ook erg veel. En we

slaan heel wat opgaven over. Volgens mijn schema moeten er ongeveer 20

opgaven per week (in 6 lesuren van 40 minuten, plus huiswerktijd) gemaakt

worden, maar zelfs de ijverigen krijgen dat niet voor elkaar.

Als je nog vragen hebt hoor ik het wel. Nu heb ik niet veel tijd, volgende

week meer hoop ik.

 

Ynske Schuringa, eindredacteur Euclides;

<Y.Schuringa-Schogt@hetnet.nl>

Kempenpoort, Eindhoven.

******************************************************************************

OPROEP PRAKTISCHE OPDRACHTEN HAVO WA/WB

 

Geachte collega/lezer,

Het Dr F.H. de Bruijne Lyceum te Utrecht is één van de scholen die al met

de 2e fase zijn begonnen voor zowel Havo als VWO. Daar de Havo leerlingen

met WA1 en de leerlingen met WB1 gedurende het 4e leerjaar al een groot

gedeelte van de stof behandelen, moeten ze ook in dit leerjaar al een

praktische opdracht maken.

Op school zijn we zeer geïnteresseerd in het volgende:

Zijn er collega's die ideeën hebben over de praktische uitvoering, 1 grote

opdracht, of een paar kleine......, en wat is uw ervaring?

Zijn er al collega's die geëxperimenteerd hebben met praktische opdrachten,

iedereen dezelfde, allen verschillende opdrachten, groepswerk........,

ervaringen!

Heeft er iemand ideeën voor de praktische opdrachten met name voor de groep

WA1? (de diepgang in de stof, en het niveau is niet zo hoog) is.

Graag uw reactie.

Felix Maseland <maseland-kuijper@hetnet.nl>

******************************************************************************

TWEEDE FASE FORUM OP WWW

Een aanrader! het KPC-tweedefaseforum:

http://www.kpcgroep.nl/forum/

 

met dank aan Fred Pach

******************************************************************************

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl