X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Tue, 23 Feb 1999 10:47:34 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 85

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id KAA04796

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 85 23 februari 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 485 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ Wereld wiskunde Fonds

+ project ICT & Wiskunde

+ nieuw lesmateriaal op WWW

+ nieuwe software

******************************************************************************

WERELDWISKUNDEFONDS ZOEKT NIEUWE PROJECTEN

 

Het WereldwiskundeFonds is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging

van Wiskundeleraren.

Het doel van deze werkgroep is:

- ondersteuning bieden aan het wiskundeonderwijs in derdewereldlanden

door middel van financiële bijdragen aan nader te bepalen projecten;

- wiskundedocenten 'hier' te laten zien dat er 'daar' ook collega's zijn

die

zich met soortgelijke, maar ook met heel andere vragen en problemen bezig

houden als zij zelf.

Tot op heden werden projecten gesteund in Zambia, Zimbabwe, Mozambique,

Bhutan en op de Malediven.

Er kunnen tot 1 mei weer nieuwe aanvragen voor ondersteuning ingediend

worden. Uit de ingediende aanvragen kiest de werkgroep een of twee

projecten. Criteria voor het toekennen van subsidies zijn:

alleen projecten in derdewereldlanden

zichtbare ondersteuning

voorkeur voor projecten in het voortgezet onderwijs

projecten die een vervolgproject kunnen krijgen hebben een pre

betrouwbaarheid en goede communicatie spelen een grote rol bij toekenning.

 

Bent u betrokken bij zon project of kent u iemand die dat is, dan kunt u een

aanvraag indienen bij de secretaris van het WereldwiskundeFonds:

<jonglent@worldonline.nl>

 

U kunt de aanvraag het beste eerst even met hem doorspreken.

Aanvragen moeten voor 1 mei binnen zijn.

******************************************************************************

ICT & WISKUNDE

 

Het is een paar maanden stil geweest rond het project ICT&W. Maar geen

stilstand. Integendeel. Er is hard gewerkt en het resultaat is als volgt:

- Een introductie- of herhalingscursus Excel

- Vijf pakketten lesmateriaal waarin Excel wordt gebruikt in de wiskunde:

- Getallenrijen (4VWO)

- Som- en verschilrijen (4 VWO)

- Formules in een spreadsheet (4 HAVO)(4 VWO)

- Binomiale verdeling (4/5 VWO)

- Differentiequotient (4 HAVO) (4VWO)

 

De wiskunde pakketten zijn geschreven bij Getal en Ruimte, de methode die

de auteurs Arno Ruijgt en Floor van Lamoen zelf gebruiken.

Een 25-tal aanwezigen heeft zich op 11 februari gebogen over deze pakketten

op een bijeenkomst van de Veldadvisering. De algemeen gedeelde mening was

dat het materiaal zich nu leent voor een test door de leerlingen.

Natuurlijk zijn er punten die nog verbeterd kunnen worden maar die vormen

geen belemmering voor een eerste praktijkproef. Opvallend waren de vele

nieuwe ideeën en wensen: meer open opdrachten, meer gebruik van de grafiek

& diagram functie, zelfstandige opdrachten etc. Maar ook over het mogelijke

gebruik. Voor sommige leerlingen vervangend voor het boek, voor andere

remediaal naast het boek.

De pakketten zullen in de komende weken worden uitgeprobeerd:

- Wat vinden en leren de leerlingen ervan?

- Hoe moeten de pakketten geschikt worden gemaakt voor alle methodes?

- Hoeveel lestijd is nodig voor ieder pakket?

- Is een instapcursus Excel wel nodig? Of alleen voor de docenten?

De evaluaties zullen begin april worden verzameld en tot een advies worden

verwerkt door de Veldadviseur wiskunde, Wim Laapers. Op 22 april komt de

adviesgroep weer bij elkaar om over de evaluaties te spreken. We proberen

de definitieve versies dan nog voor de zomervakantie te publiceren via de

SLO-site.

 

Voor inlichtingen kunt u altijd terecht bij Paul Jansen, Projectleider ICT,

<P.Jansen@slo.nl>

(uit Nieuwsbrief ICT&W feb. 1999)

******************************************************************************

NIEUW LESMATERIAAL op WWW

 

Er is nog steeds weinig materiaal beschikbaar dat speciaal op het

Nederlands wiskundeonderwijs is gericht.

Philip van Egmond heeft een aantal opdrachten voor 4V en 5 V op het net

gezet met aanwjzingen en uitwerkingen:

http://web.inter.NL.net/hcc/Philip.van.Egmond/

Voor een overzicht van lesmateriaal op WWW zie:

http://www.euronet.nl/~nvvw/ (klik op lesmateriaal)

gk

******************************************************************************

NIEUWE WISKUNDE SOFTWARE :Cinderella

 

Een nieuw tak aan de boom waarin we ook Geometer's SketchPad, Cabri

Geometry en C.a.R. kunnen aantreffen:

Cinderella: interactieve meetkunde-software

Een demo-versie is te downloaden op

http://www.cinderella.de/demo/download.html

De software zal worden uitgegeven door Springer-Verlag, Heidelberg and New

York, en zal gereed zijn in maart 1999.

Het pakket bestaat uit een handboek van 150 pagina's en een a CD-ROM.

 

Dick Klingens <dickklin@worldonline.nl>

Voor een snel overzicht van beschikbare software voor wiskundeonderwijs

http://www.digischool.nl/wi/wisoftw.htm

gk

******************************************************************************

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl