X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 28 Feb 1999 12:24:04 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 86

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 86 28 februari 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 490 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ Inventarisatie profielkeuze

+ Noodzaak Grafische Rekenmachine ?

+ Planning tweede fase Moderne Wiskunde en Netwerk

+ Ruimtefiguren in perspectief

+ Rekenweb

******************************************************************************

INVENTARISATIE PROFIELKEUZE LEERLINGEN

 

Op de meeste scholen wordt momenteel geinventariseerd hoe volgend

schooljaar de verdeling per profiel over het aantal leerlingen zal zijn.

Via de WiskundEbrief is hierover een eerste landelijke indruk vlot te

krijgen als u hieraan mee werkt.

Verzamel deze week de gevens voor uw school volgens onderstaand schema en

email deze naar : andriess@concepts.nl

Voor een aantal scholen geldt dat meerdere wiskunde docenten de

WiskundEbrief ontvangen. Wilt u onderling overleggen wie de gevraagde

gegevens gaat emailen. Het spreekt vanzelf dat van elke school deze

gegevens maar eenmaal mee moeten tellen.

Ik hoop binnen vier weken een betrouwbare indruk te kunnen geven.

UW MASSALE MEDEWERKING IS HIERBIJ NODIG..... ! !

 

Vraag de profielkeuze voor het schooljaar 1999-2000 op voor uw school en

vul onderstaand schema in.

Email deze gegevens naar : andriess@concepts.nl

 

HAVO:

profiel C&M, aantal leerlingen:

profiel E&M, aantal leerlingen:

profiel N&G, aantal leerlingen:

profiel N&T, aantal leerlingen:

Totaal aantal HAVO-leerlingen:

 

VWO:

profiel C&M, aantal leerlingen:

profiel E&M, aantal leerlingen:

profiel N&G, aantal leerlingen:

profiel N&T, aantal leerlingen:

Totaal aantal VWO-leerlingen:

 

 

Jos Andriessen

Andriess@concepts.nl

******************************************************************************

GRAFISCHE REKENMACHINE NODIG BIJ C&M HAVO?

 

Wij twijfelen aan de noodzaak de grafische rekenmachine aan te laten

schaffen door de C&M HAVO leerlingen. Het is een hoop geld voor weinig

wiskunde.

Casio (rotring) meldt ons trouwens dat een machine voor leerlingen 170

gulden gaat kosten, de TI moet 175 gulden kosten. Sharp heeft "een goedkope

partij" wanneer is die partij op?

Is er ervaring met het niet gebruiken van "de grafische" in C&M ?

 

Ton van der Pal<palvd@knoware.nl>

 

Bijdragen over dit onderwerp zijn welkom bij de redactie !

******************************************************************************

PLANNING IN DE TWEEDE FASE

(MODERNE WISKUNDE en NETWERK)

 

Van Wolters ontvingen we de mededeling dat inmiddels uitgebreide planningen

beschikbaar zijn voor bovenstaande methodes.

 

Nadere info: <voorlichting.vo.exact@wolters.nl>

******************************************************************************

RUIMTEFIGUREN IN PERSPECTIEF

 

Wellicht is het aardig om te weten, dat ik weer aan het programmeren ben

geslagen. Het was altijd al mijn wens, ruimtefiguren in perspectief te

genereren. Welnu, het is er!

Op mijn homepage http:// home-2.worldonline.nl/~lecluse

staat er weer een programma bij: perspectief tekenen

eenmaal aangeklikt, wordt een bestand PERSPECT.ZIP gedownload.

Nadat u dit hebt uitgepakt, treft u aan:

perspect.exe het programma

perspect.doc de handleiding

De werkwijze: u maakt met het programma 3D.exe (ook van mijn homepage te

downloaden) tekeningen. Los van 3D kunt u het perspectief programma

opstarten. U krijgt alle aanwezige tekeningen voorgeschoteld, waarvan u er

telkens een kunt kiezen. Deze wordt dan in perspectief getekend. Hierbij

zijn verschillende commando's mogelijk om de tekening te manipuleren. U

kunt aldus de figuur aanpassen zodat deze bijvoorbeeld geschikt is voor in

een repetitie. Leerlingen kunnen bestuderen, hoe de tekening wijzigt bij

verandering van waarnemingspositie. Omdat dit vloeiend verloopt (als een

tekenfilm), krijgt met name de leerling met een zwak ruimtelijk inzicht,

meer gevoel voor perspectieftekenen.

Natuurlijk kunnen de resultaten rechtstreeks geprint worden of (ook in

kleur) in uw tekstverwerker worden opgenomen.

Veel plezier ermee!

Ton Lecluse <lecluse@worldonline.nl>

******************************************************************************

REKENWEB

 

Met name voor wiskundedocenten die lesgeven in de onderbouw kan het zinnig

zijn eens een kijkje te nemen op het rekenweb van het Freudenthal

Instituut: http://www.fi.uu/nl/rekenweb

******************************************************************************

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl