X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 14 Mar 1999 20:17:15 +0100

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 87

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 87 14 maart 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 500 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ Nogmaals Inventarisatie profielkeuze

+ Doorstroming HAVO-VWO (2e fase)

+ Wiskunde en kunst

******************************************************************************

PROFIELKEUZE

 

Allereerst dank aan degenen die afgelopen week de gevraagde aantallen

hebben gemaild.

Uit de meegezonden reacties blijkt dat men hoogst benieuwd is hoe deze

keuze op andere scholen uitvalt.

Een eerste indruk: de verschillen tussen de scholen zijn groot

De reacties zijn echter te gering in aantal om landelijke tendensen aan te

geven. Het aantal teruggestuurde schema's zal gezien het aantal abonnees

op de WiskundEbrief ( ca 500 ) komende week toch nog wel flink oplopen

?? !!

DE REDACTIE DOET EEN DRINGEND BEROEP OP UW MEDEWERKING !!

Nog even ter herinnering : de WiskundEbrief is er ..... V O O R U E N

D O O R U ..... en bij dit soort oproepen verwacht de redactie -twee

vrijwilligers- dat alle abonnees zich aangesproken voelen.

Verzamelt u de gegevens voor uw school en email onderstaand schema ingevuld

en wel naar: andriess@concepts.nl

 

HAVO:

profiel C&M, aantal leerlingen: v m

profiel E&M, aantal leerlingen: v m

profiel N&G, aantal leerlingen: v m

profiel N&T, aantal leerlingen: v m

Totaal aantal HAVO-leerlingen: v m

 

VWO:

profiel C&M, aantal leerlingen: v m

profiel E&M, aantal leerlingen: v m

profiel N&G, aantal leerlingen: v m

profiel N&T, aantal leerlingen: v m

Totaal aantal VWO-leerlingen: v m

 

Jos Andriessen

andriess@concepts.nl

 

Het onderwerp is de laatste weken nogal in de belangstelliing geraakt. Er

zijn aanwijzingen dat het N&T-profiel wel eens weinig gekozen zou kunnen

worden.

Heleen Verhage (oa. werkgroep Vrouw en Wiskunde ) vroeg of bij de

inventarisatie ook gelet kan worden op het geslacht. Dat verzoek

ondersteunen we van harte.

****************************************************************************

*****

WEBSITE WISKUNDE EN KUNST

interesse voor de combinatie wiskunde en zelfgemaakte "kunst" ,kijk dan ook

eens op mijn website:

http://home.planetinternet.be/~praedsch/index.htm

vriendelijke groeten

peter.raedschelders@planetinternet.be

****************************************************************************

*****

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl