WiskundE-brief 88

21 maart 1999

In dit nummer:

PROFIELKEUZE EERSTE RESULTATEN

Onderstaand staatje geeft de procentuele verdeling weer van de profielkeuze door leerlingen voor VWO-4 en HAVO-4 voor het schooljaar 1999-2000:

vwo:
cm: 20%
em: 31%
ng: 27%
nt: 22%


havo:
cm:  31%
em:  37%
ng:  16%
nt:  16%

Enkele kanttekeningen : Het aantal leerlingen waarop deze percentages zijn gebaseerd bedraagt: VWO: 1428 , HAVO: 1722
Het aantal scholen waarvan deze gegevens afkomstig zijn: 23 Diverse keren werd nadrukkelijk vermeld dat het voorlopige keuzes betreft. Het aantal scholen dat reageerde: 31 Van een aantal scholen kwam het bericht dat men op dit moment nog niet over de gevraagde gegevens beschikt. Men zou deze versturen zodra deze bekend waren.

Aan het (later geplaatste) verzoek om splitsing in aantal jongens en meisjes is slechts in een paar gevallen gehoor gegeven. De reden daarvoor is simpel: bij de eerste inventarisatie op scholen is deze splitsing nog niet gemaakt.

Heel voorzichtige conclusies :

VWO   fifty-fifty  verdeling over het M en N profiel 
HAVO  twee-een verdeling over het M en N profiel
Voor zowel HAVO als VWO scoort het EM profiel het hoogst
Bij VWO  scoort het CM profiel het laagst 
Bij HAVO scoren het NG en het NT profiel het laagst.

Omdat veel scholen nog volop bezig zijn met de keuze hebben we besloten de inzendtermijn te verlengen tot eind april. Uw gegevens graag volgens het volgende schema naar: andriess@concepts.nl

HAVO:

profiel C&M, aantal leerlingen:
profiel E&M, aantal leerlingen:
profiel N&G, aantal leerlingen:
profiel N&T, aantal leerlingen:
	Totaal aantal  HAVO-leerlingen:

VWO:

profiel C&M, aantal leerlingen:
profiel E&M, aantal leerlingen:
profiel N&G, aantal leerlingen:
profiel N&T, aantal leerlingen:
	Totaal aantal  VWO-leerlingen:

Later (vermoedelijk juni) willen we nog een terugkomen op dit onderwerp met een wat uitgebreidere vraagstelling.

REACTIE OP DOORSTROMING HAVO-VWO

Wat de stof betreft die in de verschillende examenprogramma's HAVO wordt behandeld is nauwkeurige informatie te vinden in de betreffende examenprogramma's. Bovendien zijn de boeken van een aantal methodes voor zover ik weet al uit.
Een ander probleem is dat veel scholen de studielast verschillend over de leerjaren van het Atheneum verdelen. De ene school houdt alle leerlingen in Ath 4 bij elkaar en "werkt" 240-280 sbu af. De andere school splitst de leerlingen in Atheneum-4 in meerdere of mindere mate voor de verschilende wiskunde vakken, en ook nog met allerlei varianten voor wat betreft het aantal sbu. Bovendien kan de sectie dan nog keuzes maken welke onderdelen in die sbu worden gedaan.Het antwoord op de doorstroomvraag zal dus sterk afhangen van hoe de ontvangende school Atheneum 4 voor Wiskunde (en andere vakken) inricht.
Advies: leg dus de examenprogramma's HAVO naast de eigen inrichting van Atheneum 4. Eventueel, als de school doorstroming erg belangrijk vindt, kunnen dan nu nog keuzes gemaakt worden die de doorstroming later vergemakkelijken.

Hans Klein

NIEUWE SOFTWARE

Het programma CaR - een gratis programma voor dynamsche meetkunde- is er nu ook in een Nederlandse versie. Jan van Duren heeft het programma van R. Grothmann vertaald. Ook de naam is vertaald: PeL (Passer en Liniaal) Het is o.a. te verkrijgen via http://www.digischool.nl/wi/wisoftw.htm