X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 28 Mar 1999 19:08:12 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 89

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id TAA16591

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 89 28 maart 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 500 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

+ Doorstroming HAVO-VWO, nog een reactie

+ Nieuwe sites

+ Leerlingenagenda

******************************************************************************

DOORSTROMING HAVO-VWO

Als reactie op uw vraag in de laatste wiskundE-brief beschrijf ik u de

situatie in het zuiden. Op initiatief van ons R.O.C. Leeuwenborgh

Opleidingen zijn er gesprekken gekomen tussen de Maastrichtse scholen uit

het initieel onderwijs, de betrokken gemeentes en ons R.O.C. . De twee

gesprekspunten die van belang zijn:

- Welke rol kan het R.O.C. spelen in de opvang van de gezakte Havo en

Vwo-ers oude stijl. De waarschijnlijke situatie per 1-8-2001 is dat het

R.O.C. deze cursisten gaat opvangen, de dagscholen betalen hiervoor een

bedrag aan het R.O.C. . Tegelijkertijd wordt ook de Tweede Fase opgestart.

We kiezen er waarschijnlijk voor dat er vanuit een van de drie betrokken

afdelingen (2 x Leeuwenborgh Opleidingen (Maastricht en Sittard) en 1 x

Arcuscollege (Heerlen)) de oude stijl wordt verzorgd (eventueel uitgevoerde

over meerdere lokaties) en de andere 2 afdelingen gaan de Tweede Fase

ontwikkelen. Ook in de andere delen van het land ontstaan dergelijke

samenwerkingsverbanden.

- Welke (aanvullende) rol kan het R.O.C. in de Tweede Fase spelen. De

Maastrichtse scholen hebben allemaal niet zo een grote bovenbouw. Welke

kunnen wij, als R.O.C., enkele groepen verzorgen, waardoor de Maastrichtse

scholen in principe toch alle mogelijkheden aan de cursisten kunnen aanbieden.

Natuurlijk ben ik ten alle tijden bereid tot een verdere toelichting en

hoop ik op reacties om eventueel zelf ook nieuwe ideeën te kunnen opdoen.

F. Caris <frank.caris@wxs.nl>

******************************************************************************

NIEUWE SITES

Dick Klingens heeft op zijn homepage ook een aardige wiskunde afdeling.

Kijk eens op: http://www.pandd.demon.nl/

Ook op de huispagina van H van Winkel veel aandacht voor wiskunde en vooral

voor puzzels met een wiskundige achtergrond

Zie: http://home.wxs.nl/~winke159/

******************************************************************************

LEERLINGENAGENDA

Bij ons op school draait nog het antieke DOS programma

Leerlingenagenda. Verschillende collega's kregen problemen met dit

programma nadat ze een snellere computer hadden aangeschaft. Zo ook ik. De

oplossing vond ik op Internet in de vorm van een heel klein bestandje dat

je eerst moet laden. Misschien hebben collega's in den lande hier iets

aan. Het is te vinden op:

http://rainbow.mimuw.edu.pl/~maf/tp7p5fix.zip

Rob Borggreve Vechtdal College Hardenberg Attachment

<r.borggreve@consunet.nl>

******************************************************************************

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl