Date: Sat, 22 Feb 1997 20:44:17 +0100 (MET)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Belangstellenden WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 9

 

============ WiskundE-brief nr. 9 ========== 22-02-1997 ===============

OPZET

Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in het

voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden

van voor hen relevante zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen .

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun hem ongewijzigd retourneren.

Reacties en berichten zijn welkom bij gerardk@xs4all.nl (WiskundE-brief)

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 50 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb_main.htm

====================================================================

ONVREDE

Er blijkt nogal wat onvrede te zijn onder wiskunde-leraren m.b.t. het nieuwe

onderbouw programma en de 2e fase. Op diverse bijeenkomsten valt dat te

beluisteren.

In het nieuwe nummer van Euclides (nr 5) geeft Kees Hoogland enkele

resultaten van de enquete op de hoorzitting die het APS op 12-12-96

organiseerde:

- 96 % vindt de eerste klas te makkelijk voor HV-leerlingen.

- 97 % vindt dat de leerlingen in de ondebouw te weinig algebra hebben gehad.

- 67 % is van mening dat het nieuwe 2e fase programma meer rekening moet

houden met het onderbouwprogramma.

Misschien dat iemand hierover iets voor deze WiskundE-brief wil schrijven?

 

WAT WAS OOK AL WEER PRECIES. ..?

Een voor mij nieuw naslagwerkje met veel wiskundige begrippen op Internet is:

http://www.vol.it/mirror/Treasure/math/

Ook bereikbaar via de Digitale School

 

PYTHAGORAS

Het nieuwe nummer van het tijdschrift PYTHAGORAS is uit.

Zie voor bijzonderheden: http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/

 

TIJDSCHRIFTEN

Het overzicht tijdschriften over wiskunde-onderwijs is uitgebreid:

http://digischool.bart.nl/wi/witijdst.htm

 

AUTEURS GEVRAAGD

UItgeverij Thieme wil een nieuw auteursteam samenstellen voor zoals ze dat

noemen "nieuwe eigentijdse leerlmiddelen voor het vak wiskunde in het

voortgezet onderwijs"

Inlichtingen via: info@thieme.nl

 

WEEK AANBIEDING

In het wiskundelokaal probeer ik vanaf nu (on)regelmatig de aandacht te

vestigen op een (voor mij) nieuwe "site" die goed bij het wiskunde-onderwijs

te gebruiken is.

Ik heb gekozen voor een engelstalige site in Japan :

http://www.campusnet.or.jp/~tsuyuki/java/iesjava.html

met allerlei aardige Java-applets.

 

BINNENKORT

maandag 3 maart 20:00

Lezingenserie Hogeschool van Utrecht

Prof.dr. Ferdinand Verhulst: Denken en rekenen over atmosferen en oceanen.

maandag 10 maart 11:00-11:20, Ned 2 N.O.T.

Wat en waar is wiskunde? thema's: Symmetrie en Verhoudingen

dinsdag 11 maart 15.45 - 20.00 u.

Regionale bijeenkomst Ned. Ver. van Wiskundeleraren in Zwolle

Plaats: CSG Greijdanus, Campus 5, achter HS Windesheim

Voor meer informatie zie: http://digischool.bart.nl/wi/wiagenda.htm

 

Tot de volgende keer

=======================================

-----------------------------------------------------------------

Gerard Koolstra

E-mail: gerardk@xs4all.nl

homepage: http://www.xs4all.nl/~gerardk/