X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 04 Apr 1999 17:14:09 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 90

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id RAA30572

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 90 4 april 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 500 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- Ervaringen tweede fase

- Visueel gehandicapten en de tweede fase

- Problemen met oude programma's op nieuwe computers

- Uit de tijdschriften

******************************************************************************

Ervaringen tweede fase Pauluslyceum Tilburg

 

Nu we zoŽn driekwart jaar bezig zijn met de 2e Fase een aantal

bevindingen:

1. Het grafisch rekenmachine: De start bleek meer voeten in aarde te

hebben dan de een à twee lessen die volgens de uitgever nodig waren om

te starten. Natuurlijk zijn een aantal leerlingen al meteen begonnen met

uitproberen toen ze de machine kregen en die kunnen vrij vlot van start,

maar de grote hoop, meestal de M-profielers, hebben er veel moeite mee

gehad en vinden het nu nog een moeilijk machientje. Ook stonden er in de

eerste weken al programmaatjes op de machientjes zoals Tetris en, door

enthousiaste computeraars zelf, ontworpen spellen, die natuurlijk snel

gekopieerd werden!

2. Het blijkt nu dat de vwo-lln het studiehuis idee beter oppakken dan

de havo-lln. De resultaten zijn, na aanvankelijke tegenvallers, nu een

stuk beter. Misschien ligt het ook aan ons: we raken beter ingewerkt op

de stof én op de manier van toetsing. De lln en wij, de leraren, zijn

meer naar elkaar toe gegroeid. Ook de tijd in het studiehuis, voor de

meeste vakken 40% van de toegedeelde tijd, wordt nu beter benut. Voor de

lln op de havo blijft dit laatste toch meer een probleem: jezelf ertoe

zetten om te gaan studeren!

3. Tot nu toe hebben we de 4havo-N-profielers samen laten zitten en

werken ze allemaal de eerste twee delen van de methode (Getal en ruimte)

door. We signaleren echter wel problemen met de NG-profielers: ze moeten

wel heel hard werken om de stof bij te houden en in de vijfde klas

blijft er voor hen "slechts" 80 slu over om dor te werken. We willen nu

aan de schoolleiding adviseren deze groepen te scheiden, zodat het tempo

voor de NG-ers wat omlaag kan (ze moeten uiteindelijk wel dezelfde

basisstof kennen!). Op het vwo hebben we soortgelijke signalen herkend

en studeren we nog op en oplossing. Een mogelijk optie is om één van de

twee studiehuisuren terug te wisselen voor een klassikaal uur, waardoor

meer toelichting op de stof gegeven kan worden!

4. Ook hebben we op de havo (M-profiel)de eerste Praktische Opdracht

gegeven die meetelt voor het examendossier en ik moet zeggen het viel

niet tegen! Hoewel de computer natuurlijk een handig hulpmiddel is

gebleken hebben de leerlingen een aardig stukje werk geleverd. De

opdracht was ontwikkeld door een collega die in het OOG (Onderwijs

Ontwikkel Groep) zitting heeft. Alle leerlingen hadden dezelfde

opdracht: het laten zien wanneer welke soort grafiek het meest geschikt

is. Zelf konden ze kiezen wat ze wilde vergelijken en in grafieken tot

uiting laten brengen en hun conclusies trekken. Er gingen veel punten

naar de uitvoering (= verslaglegging) en daarnaast ook naar het

groepsgebeuren: samenwerking, afspraken maken, zelfstandigheid en

natuurlijk de eigen inbreng per leerling. De wiskundige inhoud werd

uiteraard ook meegeteld, maar was niet van doorslaggevende aard. Alle

groepjes (van max 4) hadden een voldoende tot goed cijfer!

 

Voorlopig weer even genoeg lijkt me, als je vragen hebt hoor (cq. lees )

ik die graag en zal ik ze samen met mijn collegae proberen te

beantwoorden!

Groeten,

Jos Smit, pauluslyceum te Tilburg.

Emailadres: gtbrans@gironet.nl

******************************************************************************

Visueel gehandicapten en de tweede fase

 

Graag zou ik het volgende probleem via de wiskundebrief voorleggen.

De werkgroep wiskunde en visueel gehandicapten ziet volgend jaar grote

problemen voor blinde leerlingen die naar de vierde klas HAVO of VWO gaan.

Het gebruik van de grafische rekenmachine is voor hen onmogelijk.

Omdat onze werkgroep alleen bestaat uit leerkrachten van het speciaal

onderwijs voor visueel gehandicapten, wat als hoogste niveau opleidt voor

het MAVO-examen, hebben wij geen zicht op de mogelijkheden en

onmogelijkheden van de wiskunde in de Tweede Fase.

Daarom een dringende oproep om advies.

Wie wil met ons meedenken , zodat we oplandelijk niveau eventuele

ontheffingen aan kunnen vragen.

Reactie graag naar a.v-helden@bartimeus.nl

 

Ans van Helden

******************************************************************************

oude programma's op nieuwe computers

 

In de WiskundE-brief 89 stond:

>Bij ons op school draait nog het antieke DOS programma

>Leerlingenagenda. Verschillende collega's kregen problemen met dit

>programma nadat ze een snellere computer hadden aangeschaft.

 

De "problemen" hebben niets te maken met Leerlingenagenda...

(Of was het lerarenagenda?)

Alle programma's die gemaakt zijn met TurboPascal 7 geven op Pentium II

computers een "Runtime error 200".

Meer informatie op: http://www.brain.uni-freiburg.de/~klaus/pascal/

 

Groeten Willem.

email: skyline@cistron.nl

 

naschrift redactie

Het probleem kan zich ook voordoen bij de veelgebruikte programma's Vu-Stat

en VU-Grafiek.

Zie eventueel: http://www.wolters.nl/helpdesk/ (klik op VU-software)

******************************************************************************

Uit de tijdschriften:

Vlak voor Pasen veschenen o.a. de volgende tijdschriften :

+ de Nieuwe Wiskrant 18e jaargang nr 3

Elk nummer wordt 'ondersteund' op de de website:

http://www.fi.uu.nl/wiskrant

+ Pythagoras 38e jaargang nr 4

met veel aandacht voor fincanciële wiskunde.

Zie ook: http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/fw.html

+ Didaktief en School april 1999

met aandacht voor ervanngen met studiehuis.

Hierin een zeer lezenswaardig artikel van Ton van der Valk,

medewerker aan het project betaprofielen in het studiehuis

Zie ook : http://www.fi.uu.nl/bps

Zie ook : http://www.fi.uu.nl/bps

 

******************************************************************************

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl