X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 11 Apr 1999 19:48:12 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 91

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id TAA18276

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 91 11 april 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 500 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- profielkeuze: een nieuwe tussenstand

- ervaringen met met Pascal ?

- nieuwe software: funiter

******************************************************************************

PROFIELKEUZE TUSSENSTAND RESULTATEN

 

Onderstaand staatje geeft de procentuele verdeling weer van de profielkeuze

door leerlingen voor VWO-4 en HAVO-4 voor het schooljaar 1999-2000:

 

VWO:

CM : 20%

EM: 31%

NG: 27%

NT: 22%

 

HAVO:

CM: 32%

EM: 37%

NG: 15%

NT: 17%

 

Enkele kanttekeningen :

Het aantal leerlingen waarop deze percentages zijn gebaseerd bedraagt:

VWO: 2557 , HAVO: 2980

Het aantal scholen waarvan deze gegevens afkomstig zijn: 41

Diverse keren werd nadrukkelijk vermeld dat het voorlopige keuzes betreft.

Aan het (later geplaatste) verzoek om splitsing in aantal jongens en

meisjes wordt bij de laatste meldingen steeds meer gehoor gegeven.

Op dit moment is deze splitsing niet verwerkt in het totaalbeeld

 

Heel voorzichtige conclusies :

VWO fifty-fifty verdeling over het M en N profiel

HAVO twee-een verdeling over het M en N profiel

Voor zowel HAVO als VWO scoort het EM profiel het hoogst

Bij VWO scoort het CM profiel het laagst

Bij HAVO scoort het NG profiel het laagst.

 

Omdat veel scholen nog volop bezig zijn met de keuze hebben we besloten de

inzendtermijn te verlengen tot eind april.

Uw gegevens graag volgens het volgende schema naar: andriess@concepts.nl

 

Uitsplitsen naar jongens en meisjes svp indien u die gegevens heeft !

HAVO:

profiel C&M, aantal leerlingen:

profiel E&M, aantal leerlingen:

profiel N&G, aantal leerlingen:

profiel N&T, aantal leerlingen:

Totaal aantal HAVO-leerlingen:

 

Uitsplitsen naar jongens en meisjes svp indien u die gegevens heeft !

VWO:

profiel C&M, aantal leerlingen:

profiel E&M, aantal leerlingen:

profiel N&G, aantal leerlingen:

profiel N&T, aantal leerlingen:

Totaal aantal VWO-leerlingen:

 

******************************************************************************

PASCAL

 

Wij hebben besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar Pascal te

gaan gebruiken. Zijn er scholen die er al mee werken? Hoe zijn de

ervaringen? Worden die ervaringen door iemand, van Thieme bijvoorbeeld,

al verzameld? Met dank voor reacties.

Jenneke Krüger <krugerj@bart.nl>

Thorbecke S.G. Zwolle

******************************************************************************

NIEUWE SOFTWARE : FUNITER

 

Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen zijn we al enige jaren bezig met

het ontwikkelen van lesmateriaal in het kader van iteratie van functies en

fractals. Ik ben op dit moment ook bezig een zebra over dit onderwerp te

schrijven (in het kader van de Jan Breeman reeks van de NVvW) en ik heb

plannen voor andere zebra's in dit kader.

 

Nu is de bijbehorende software die we ontwikkeld hebben, het programma

funiter, intussen rijp voor algemeen gebruik. Aangezien iteratie van reele

functies in de toekomst bij de leerstof gaat horen, en dit programma ook

in dat kader aantrekkelijk is, lijkt het me aardig funiter reeds nu aan de

Nederlandse wiskundeleraren aan te bieden.

Funiter is een programma dat ondanks de rijke mogelijkheden om te

experimenteren met allerlei typen diagrammen, toch heel eenvoudig te

bedienen is.

Het programma is ontstaan in voortdurende confrontatie met didactische

wensen en met wensen van experimenterende leerlingen en docenten.

Belangrijk aspect blijkt te zijn, dat het programma gemakkelijke en logische

omschakeling biedt van het ene type diagram naar een ander met behoud van

parameterinstellingen. Dat is een van de voordelen t.o.v. het programma

Winfeed,

 

De huidige versie is een MS-DOS programma is. In de loop van dit jaar

verwachten we een Windows-versie te kunnen aanbieden, maar we zouden graag

deze versie reeds aanbieden, ook om ook van een brede groep docenten (en

wellicht leerlingen) commentaar te kunnen krijgen. Overigens denken we dat

die Windows-versie voornamelijk wat extra faciliteiten zal bieden, maar

verder sterk op het huidige programma zal lijken.

 

Het programma gratis te verkrijgen via de pagina's van Stijn Wolters:

http://www.xs4all.nl/~stijnw/Funiter/FuniterDutch.html

en via de digitale school: http://www.digischool.nl/wi/wisoftw.htm

 

Ernic Kamerich

******************************************************************************

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl