X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 09 May 1999 21:37:20 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.a2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 93

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 93 9 mei 1999

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 500 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- Nieuwe tussenstand profielkeuze

- Vraag over programmeren van wiskundige functies

- Nieuwe software

******************************************************************************

PROFIELKEUZE RESULTATEN

Onderstaand staatje geeft de procentuele verdeling weer van de profielkeuze

door leerlingen voor VWO-4 en HAVO-4 voor het schooljaar 1999-2000:

VWO:

CM : 20%

EM: 32%

NG: 26%

NT: 22%

HAVO:

CM: 31%

EM: 35%

NG: 16%

NT: 18%

Enkele kanttekeningen :

Het aantal leerlingen waarop deze percentages zijn gebaseerd bedraagt:

VWO: 3163 , HAVO: 3514

Het aantal scholen waarvan deze gegevens afkomstig zijn: 50

Diverse keren werd nadrukkelijk vermeld dat het voorlopige keuzes betreft.

Heel voorzichtige conclusies :

VWO fifty-fifty verdeling over het M en N profiel

HAVO twee-een verdeling over het M en N profiel

Voor zowel HAVO als VWO scoort het EM profiel het hoogst

Bij VWO scoort het CM profiel het laagst

Bij HAVO scoort het NG profiel het laagst.

De tendens van de keuze is na de publicatie van de resultaten in de vorige

WiskundEbrieven niet wezenlijk meer veranderd.

Jos Andriessen Andriess@concepts.nl

******************************************************************************

VRAAG

Bij het maken van een programma dat grafieken van wiskundige functies

tekent, heb ik een probleem.

Als de gebruiker van zo'n programma een functie opgeeft, dan zal de

computer de opgegeven vorm inlezen als een string. Wil de gebruiker dan een

functiewaarde berekenen bij een waarde uit het domein, dan blijft die

string als een string aan de computer bekend.

B.v. de gebruiker geeft op : sin(4*x)+cos(6*x) en wil de functiewaarden

weten voor x = 2.

Het is niet moeilijk er voor te zorgen, dat de computer de string verandert

in : sin(4*2)+cos(6*2).

Maar voor de computer is deze vorm nog steeds een string. Hij berekent de

uitkomst niet en kan dit ook niet omdat deze string eerst omgezet moet

worden naar een numerieke waarde. Het schrijven van zo'n routine lukt me

niet. Kortom : een conversie van string naar numeriek, ook wel parsing

genoemd.

Voor diegenen, die bekend zijn met de Engelse Acorn-computer. De Basic van

deze computer had voor dit probleem een riante oplossing : de instructie EVAL.

Elke hint is welkom : mariuslh@telekabel.nl

******************************************************************************

NIEUWE SOFTWARE

Voor gebruikers van Word en niet alleen voor hen!

Er is een nieuwe versie van MathType uit: versie 4.0 (per 20/499)

MathType is een uitgebreide versie van de Equation Editor die (oa) bij Word

verpakt is.

Wat mogelijkheden die nieuw zijn (ten opzichte van de versie 3.5):

- 32-bits applicatie, die lange bestandnamen ondersteunt, in 3D layout

- ook zonder Word te gebruiken (handig voor webpagina-ontwerpers)

- bestanden kunnen worden bewaard in GIF, WMF en Postscript formaat

- ondersteuning van Unicode en van OLE 2.0

- nieuwe en uitgebreide verzameling fonts (oa. die voor getalverzamelingen)

- uitgebreide verzameling macro's voor oa. meetkunde, scheikunde, kaders en

vectoren

- (delen van) vergelijkingen kunnen in kleur worden weergegeven

- aan te passen werkbalken

- vertaling naar Tex en MathML

- en nog veel meer

Verdere Informatie: http://www.mathtype.com

"Dick Klingens" <dklingens@pandd.demon.nl>

******************************************************************************

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl