****************************************************************************
WiskundE-brief nr. 94 12 mei 1999
****************************************************************************
OPZET
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in
het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden
van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige
nadruk op ICT en de tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca 530 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken op:
http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm
******************************************************************************
In dit nummer:
- Eindexamenvoorbereiding
- Adreswijziging redactie
******************************************************************************
EINDEXAMENS
De examentijd is begonnen. Op tal van 'plaatsen' op het Internet wordt
daar aandacht aan besteed, zo ook op de site van de NVvW:.
http://www.euronet.nl/~nvvw/ klik op examens en op examens1999.
Nieuw is o.a. de mogelijkheid om via een soort prikbord op de examens te
reageren.

Evenals vorige jaren willen we de collega's die dit jaar een eindexamenklas
hebben niet alleen oproepen de regionale besprekingen maar ook na afloop
een kort verslag op te sturen.
Zie voor data en plaatsen Euclides of http://www.euronet.nl/~nvvw/ (klik
op bijenkomsten)
Deze worden dan zo snel mogelijk gepubliceerd in deze WiskundE-brief en op
de site van de NVvW.

Dit soort verslagen worden door collega's zeer gewaardeerd, en soms zelf
geciteerd in artikelen, maar ze moeten wel eerst geschreven worden !
(mag bijna in elk formaat: WP, Word, E-mail )

Uw aanmelding (met vermelding soort examen, plaats, en formaat) aan.
G.Koolstra@cable.a2000.nl (kan via reply-toets) wordt in spanning afgewacht !

******************************************************************************
Redacteur Jos Andriessen is voortaan bereikbaar via:
j.andriessen@hccnet.nl
******************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl