****************************************************************************
WiskundE-brief nr. 95 16 mei 1999
****************************************************************************
OPZET
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in
het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden
van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige
nadruk op ICT en de tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca 530 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken op:
http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm
******************************************************************************
In dit nummer:
- Eindexamens
- Website NVvW
******************************************************************************
EINDEXAMENS

De komende weken zijn voor velen die betrokken zijn bij eindexamens
hectisch. Zoals wellicht bekend zijn er steeds meer plekken waar allerlei
informatie over en rond eindexamens te vinden of beloofd wordt: het
ministerie, Cito, kennisnet, internetvollege, schoolsite, examennet, LAKS,
SM&C, instituut Vrijbergen, de NVvW, diverse kranten etc, etc.

Op de website van de NVvW doen we een poging per eindexamen (van VBO-B t/m
VWO- wiB) alle relevante informatie toegankelijk te maken.

Op dit moment is alleen het examen VBO-B achter de rug.
Het zou aardig zijn als met name de collega's die lesgeven aan VBO
leerlingen (en wel eens klagen over gebrek aan aandacht voor deze vorm van
onderwijs) kijken en eventueel reageren.

Zie http://www.euronet.nl/~nvvw/ klik op examens en op CSE1999.
Ons streven is deze pagina zeer actueel te houden, dus bezoek ons
(on)regelmatig.

Evenals vorige jaren willen we de collega's die dit jaar een eindexamenklas
en de regionale besprekingen bezoeken, vragen na afloop een kort verslag
op te sturen. Deze worden dan zo snel mogelijk gepubliceerd in deze
WiskundE-brief en op de site van de NVvW.
Er zijn al reacties binnen, maar nog veel te weinig !
Zie voor data en plaatsen Euclides of http://www.euronet.nl/~nvvw/ (klik
op bijenkomsten)

Uw aanmelding (met vermelding soort examen, plaats, en formaat) aan.
G.Koolstra@cable.a2000.nl (kan via reply-toets) wordt in spanning afgewacht !
gk
******************************************************************************
BEOORDELING WEBSITE NVvW

Vanaf 14 november 1998 is de website van de Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren nu officieel actief en te vinden via
http://www.euronet.nl/~nvvw

Van verschillende kanten zijn er positieve reacties gekomen, zowel over de
inhoud als over de vormgeving, de layout van de site.
De werkgroep binnen de vereniging die zich tot nu toe heeft bezig gehouden
met de ontwikkeling van de site, vindt het een goed idee, om nu, na een
halfjaar gebruik, de site te evalueren en, waar mogelijk, verbeteringen aan
te brengen.
Bij deze evaluatie zijn uiteraard de wensen, op- en aanmerkingen van de
gebruikers van de website (en dat zijn niet alleen de leden van de NVvW!),
van groot belang.
De antwoorden op de vragen kunnen dan meegenomen worden in het eerstvolgend
overleg van de werkgroep. Dit overleg vindt plaats op 2 juni as.
Reacties die vòòr deze datum binnenkomen, worden in bedoeld overleg
meegenomen.

Uiteraard stellen we alle reacties op prijs, waarbij we hopen op
constructieve bijdragen.
En natuurlijk, ook na 2 juni as. blijven reacties welkom.

Indien u bereid bent aan de enquête deel te nemen,
[1] kies dan http://www.euronet.nl/~nvvw
[2] klik dan links op de het reactie-icoontje (de envelop)
OF klik in de plattegrond op [NetNieuw]
[3] kies dan voor de link naar de Enquete

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

De werkgroep,
Heleen Verhage
Jacob Hop
Dick Klingens
Gerard Koolstra
Martin van Reeuwijk
******************************************************************************


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl