****************************************************************************
WiskundE-brief nr. 96 21 mei 1999
****************************************************************************
OPZET
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in
het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden
van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige
nadruk op ICT en de tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca 530 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken op:
http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm
******************************************************************************
In dit nummer:
verslag regionale bespreking wiskunde-A HAVO
******************************************************************************
Afspraken over de correctie HAVO WA en opmerkingen over het examen,
zoals die zijn gemaakt op de bespreking in Goes:

Algemeen: het werk was door de combinatie veel lezen en rekenen nogal
lang. Redelijk tevreden over de wiskunde, niet over het leeswerk. De
opmerking werd gemaakt dat opgave 2, lastig met veel leeswerk, meer naar
achteren had gekund.

1: prijs per ei op 0 decimalen: -1 1 decimaal: -0
Alleen gewerkt met totale export: 0

2: Alleen het aantal van juni berekend: totaal max 2
Afwijking groter dan 1 miljoen: -1 per keer

3: Notatiefout: -1 (zoals bijvoorbeeld: z = -2,24 = 0,0125)
Verkeerde klasse berekend: -1
mu-x Gebruikt in plaats van x-mu: -2
Werken met x=44,5: -1 (? Hierover was onenigheid)

4: mu-x Gebruikt in plaats van x-:: kan maar -1, maar meestal derde punt
ook niet toe te kennen (fout om fout op the heffen)
Alleen P(X>75) met conclusie 0,5 miljoen klopt ongeveer: 2pt
Alleen P(X>73) met conclusie: klopt niet: 1pt

5: 48%: -1
Bij 2,62% - 1,25% = 1,37%: -2

Alternatieve oplossingsmethode:
P(X>75) = 1 - Phi(.) 1 pt
= 0,0125 1 pt
klasse 0 bevat 0,5 mln eieren 1 pt
Dus in XL 1,048 of 1,05 mln 1 pt
laatste punt blijft gelijk

4 en 5: Moeilijk na te kijken door het vele vissen uit de tekst!
Bovendien komt hetzelfde steeds terug.


6: Gld/ct fout verwerkt: -2
Alleen BelBasis berekend: max 3
Alleen BelBudget berekend: max 2
f0,10 eenmalig, of per minuut, of vergeten: -2
dag/avond verwisseld: -1
1 min i.p.v. 5 min: -2
Op twee wijzen te interpreteren. Sommige leerlingen hebben de
berekening van de telefoonkosten BelPlus doorgestreept, omdat BelBasis
"voordeliger" abonnementskosten heeft. Volgens de norm nakijken!
Ander probleem is dat niet wordt duidelijk gemaakt dat "buiten de
regio" wel in Nederland blijft. Als kandidaten een bedrag voor het in
het buitenland gebelde aannemen, dan daarvoor maar geen of hee weinig
punten aftrekken.

7: Dag i.p.v. avond: -2
725/10 is met 3 punten ruim beloond!! Maar je kunt het er volgens de
norm voor geven.

8: 3,25-2,5=0,75 is voldoende voor 2 punten

9: Alleen "BelPlus": 0
Er moet wel wat staan voor 2 punten!
Ongelukkige vraag.

10: 600/2,5 = 240 is voldoende voor 4 punten
600/0,75 = 800: 1 pt
Andere punten op de isolijn: 1 pt

11: Het gebruik van het punt (0,240) levert 1 pt
Verkeerde lijn maar arcering toegelicht: 2 pt
Als de kandidaat een horizontale en verticale lijn door (0,240)
resp. (800,0) tekent, dan moet er wel een heel sterk arceerargument zijn
om er punten voor te geven.


12: "De punten liggen op ongelijke afstand": 4 pt
Bij afleesfout >0,02: -1

13: Antwoord moet of M=. of met eenheden, anders: -1
Bij erg veel decimalen: -0.
x2,20, i.p.v. /2,20: 2 pt
25000 invullen: 2 pt

15: Slordige lijnen: -1
Beetje soepel zijn met afwijkingen in het snijpunt, en hoe daar in
het vervolg van de vraag mee wordt omgegaan.
Niet gecontroleerd in formule: -1
Alleen gerekend: -2
Dit zijn veel vragen in 1 keer!

16: "4 boven 2 = 6": 2 pt
Men vindt dat de smaaksamenstellingen uit vraag slecht zijn voor te
stellen. Sommige leerlingen schrappen de combinatie zuurzoet, omdat zuur
en zoet elkaar opheffen.
Volgens de norm kan voor 6x4x1 maar 1 punt worden afgetrokken. Dat is
wel wat weinig. Norm bij deze vraag te gedetailleerd.

17: Als de vijf keer goed gokken blijkt uit de foute berekening: 2 pt

18: 1 - (1/32)^2: 1 pt

19: niets

20: Percentages afgerond naar helen: -0
Antwoord 0,322 enz: -1
Een antwoord waarin niet per profiel is getotaliseerd: -2

21: Gewerkt met percentages van verkeerde school = leesfout: -1

Floor van Lamoen f.v.lamoen@wxs.nl
***************************************************************************
Zie ook de aanvullingen op het correctievoorschrift vanuit de centrale
voorbespreking op de website van de NVvW:
http://www.euronet.nl/~nvvw/ klik op CSE-1999
***************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl