****************************************************************************
WiskundE-brief nr. 97 26 mei 1999
****************************************************************************
OPZET
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in
het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden
van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige
nadruk op ICT en de tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca 530 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken op:
http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm
******************************************************************************
In dit nummer:
Kort verslag van de regionale bespreking vwo wiskunde B 1999 Amsterdam,

gespreksleider Bob Giskes

Natuurlijk weer de discussie over de waardering van de berekening van de
oppervlakte bij een foute integraal. Velen vinden de straf voor een
verkeerde primitieve van sin2 te zwaar. Olie op het vuur was het wel
toekennen van 2 punten bij het berekenen van de hoek tussen twee rechten
bij vraag 2.

Al jaren wordt gevraagd in de norm hierover aanwijzingen te geven

Het gebruik maken van symmetrie zonder bewijs leidde tot heftige discussies
vooral n.a.v. het voorstel bij de alternatieve oplossing van vraag 9
hiervoor 4 punten toe te kennen.
Ook hierover zou in de norm iets mogen worden opgemerkt.
Het probleem zou bij de kromme zijn ondervangen door de symmetrie in de
opgave te vermelden,

Opgave 3

Veel rekenwerk. Hier wreekt zich volgens sommigen de basisvorming (het is
de eerste generatie) waarin weinig aandacht aan werken met breuken wordt
besteed.

Opgave 4

Verrast was men over het toekennen van punten door meten in de figuur.

Verwarrend is het verschil in nummering van de figuren in de bijlage en in
de opgave.
Ernstiger nog is de plaatsing van de tekst "figuur 2" in de bijlage. Deze
staat dichter bij figuur 1 dan bij figuur 2 Daardoor hebben leerlingen de
projectie hierin getekend. We hebben afgesproken hiervoor maximaal 4 punten
toe te kennen.

Er is behoefte aan normeringen van voorspelbare fouten.

Er werd gevraagd of de pv. van de schroeflijn (staat niet in Moderne
Wiskunde) nog bij de stof hoort.
Een aantal collega's behandelt de impliciet gegeven kromme niet meer (12
jaar niet gevraagd).

Uit de enquête blijkt dat het examen goed is ontvangen.
******************************************************************************

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl