****************************************************************************
WiskundE-brief nr. 98 26 mei 1999
****************************************************************************
OPZET
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in
het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden
van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige
nadruk op ICT en de tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca 530 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken op:
http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm
******************************************************************************
In dit nummer:
+ Oproep SLO
+ software Ton Lecluse
+ Profi examen
******************************************************************************
OPROEP

Bij het SLO-project Wiskunde ontstaat er ruimte voor enkele enthousiaste
wiskundedocenten(v/m) om, uiteraard tegen vergoeding, te perticiperen in
divers ontwikkelingswerk.
Heb je belangstelling of wil je meer weten ?
Neem contact op met

Jos ter Pelle <
J.terPelle@slo.nl>
******************************************************************************
SOFTWARE TON LECLUSE

Ton Lecluse is - vanweg technische problemen bij een "verhuizing" tijdelijk
niet bereikbaar via internet.
Twee van zijn populairste programma's 3D en PERSPECT zijn echter wel
opvraagbaar - via de site van de NVvW
http://www.euronet.nl/~nvvw/ klik op NetNieuw

******************************************************************************
De opgaven en het correctievoorschrift van het Profi-examen zij dit jaar
via de site van het Cito (of van de NVvW) te krijgen. Het gaat om zg.
PDF documenten waarvoor wel een apart programma (of plug-in) nodig is.
http://www.cito.nl/vo/ce/roosters/tv1/eind_fr.htm
(of via
http://www.euronet.nl/~nvvw)
Een uitwerking (van de hand van Edwin van Kervel) is ook beschikbaar
http://www.smc.nl/examen/examenuitwerkingen/9/1/v/wp/9a1wpv01.htm
(of via
http://www.euronet.nl/~nvvw)
met dank aan Gerard Jansen en Edward van Kervel
******************************************************************************WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail:
j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl