****************************************************************************
WiskundE-brief nr. 99 1 juni 1999
****************************************************************************
OPZET
De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in
het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden
van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige
nadruk op ICT en de tweede fase.
De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via
j.andriessen@hccnet.nl of G.Koolstra@cable.a2000.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te
publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca 530 adressen.
Oude nummers zijn te bekijken op:
http://skyline.www.cistron.nl/wiskunde/brief/wb_main.htm
******************************************************************************
In dit nummer:
+ examenbesprekingen
+ Internet en wiskunde
******************************************************************************
REGIONALE BESPREKING VWO WA in GOES 31 mei 1999

De meeste afspraken staan al vermeld in de verfijningen zoals die op
http://www.euronet.nl/~nvvw/ te vinden zijn.
(klik op CSE 1999)

Vraag 3:
Hoewel bijna niemand dat gedaan heeft, is het zetten van horizontale
lijnstukjes op de as verplicht.

Vraag 7:
1-P(X 'kleiner of gelijk aan 35): -1 p
P(X=35) berekenen: 0 p
Alleen P(X 'kleiner of gelijk aan' 35)=0,8665: -2 p

Vraag 8:
rommelen "-": -1 p

Verder hebben we vrij uitgebreid gesproken over het begrip "stapelnorm".
Het blijft daarbij lastig aan te geven wanneer je de laatste punten van een
correctiemodel wel en wanneer je die niet toe mag kennen. Iedereen was het
er over eens, dat je bijvoorbeeld bij vraag 10 géén punten toe moet kennen
voor de conclusie, als bijvoorbeeld het gemiddelde is getoetst.
Iets lastiger werd het al als bij deze vraag P(X=13) berekend was. De één
vond dat er dan slechts 2 punten mochten worden toegekend, terwijl de ander
3 punten nog gerechtvaardigd vond. Zo waren de meningen ook verdeeld als
het ging om vraag 15. Wat doen we als iemand 2 van de 4 bedragen fout
heeft? En als het er 3 zijn (dus alleen '96 goed)? En als alle bedragen
fout zijn maar wel getotaliseerd en een conclusie getrokken?

Jacques Schetters <
schetter@gironet.nl>
******************************************************************************
INTERNET EN WISKUNDE

Op de website van de NVvW staat een html versie van de voordracht over
dit onderwerp die gehouden is op de regionale bijeenkomstem dit voorjaar.
Opmerkingen en aanvulling zijn welkom !
http://www.euronet.nl/~nvvw/
klik op bijeenkomsten of op NetNieuw

Gerard Koolstra
******************************************************************************Gerard Koolstra
<
G.Koolstra@cable.A2000.nl>