WiskundE-brief

Sinds 1996 wordt er een electronische nieuwsbrief voor wiskunde-docenten in Nederland verspreid. Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen.De brief verschijnt meestal wekelijks in een oplage van zo'n 1800 exemplaren
Er is een archief met alle nummers (meer dan 350), waarin ook systematische gezocht kan worden.

Met behulp van dit formulier kunt u zich abonneren op de (gratis) WiskundE-brief.

Naam:
E-mail adres:
Verbonden aan:
Soort onderwijs: (aankruisen s.v.p.)

VMBO MBO HAVO VWO HBO WO anders

ruimte voor opmerkingen: