CSE wiskunde

Examenprogramma's

 • Zie eindtermen op de website van de NVvW
 • Opgaven, antwoordmodellen e.d.

 • CSE pagina van het wiskundelokaal
 • (alleen voor deelnemers) via WisBase
 • Regelingen

  algemeen

 • Het Examenblad (De officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs)
 • Septembermededeling voor 2006
 • niet CE-stof profielen

 • 2006 en 2007
 • 2008 en 2009
 • exameneenheden vmbo

 • 2005-2007
 • toegestane hulpmiddelen

 • Regeling toegestane hulpmiddelen 2005
 • aanvullingen hierop in Septembermededeling voor 2006
 • Formulekaart Wiskunde
 • Grafische Rekenmachine
 • Tabellenboekjes
 • computerexamens

 • wiskunde A 1 (vwo)
 • wiskunde A 1,2 (vwo)

 • Vragen ?
  Gerard Koolstra

  laatste wijziging: