rekenmachine met natural display

Reclame kreten moeten met flink wat korrels zout genomen worden, maar de CASIO fx-82ES (een 'gewone' rekenmachine geen grafische) maakt de uitdrukking natural display aardig waar. Het intypen en aflezen van bijv breuken, machten, wortels en logaritmen gaat (eindelijk!) op een manier die logisch is en overeenkomt met de op papier gebruikelijke. De rekenmachine lijkt volwassen geworden.

De nieuwe mogelijkheden zijn trouwens optioneel, ze zijn eenvoudig in- en uit te schakelen via een Set-up menu

breuken

Het plaatje hiernaast spreekt eigelijk voor zich, je typt net zo als je schrijft (uiteraard met horizontale breukstreep!). Met aanpassing van het Set-up menu is het ook mogelijk om gemengde getallen op een natuurlijke manier in te typen.
Uiteraard worden ook de antwoorden 'netjes' gepresenteerd. Met een enkel toetsaanslag is trouwens het antwoord decimaal te presenteren, of als een 'echte' breuk.

De breuktoets is niet alleen geschikt voor eeenvoudige breuken, maar ook voor ingewikkelde quotiënten zoals hiernaast.
Zelfs kettingbreuken zijn mogelijk, hoewel het schertm dan snel te klein wordt voor een goede weergave.

Opvallend is dat de uitkomst van delingen zoals 3 gedeeld door 20 standaard weergegeven (kunnen) worden als breuk.

machten

Ook machten worden 'tweedimensionaal' ingevoerd. Hiernaast is dat goed te zien. Vergelijk dat eens met de gangbare 2^(3/7) . In tegenstelling tot de (meeste) breuken worden hier de uitkomsten benaderd (uitgezonderd wanneer het antwoord een geheel getal of een (eenvoudige) breuk is. Haakjes zijn slechts zelden nodig. Het verschil tussen tussen bijv. 3^2/7 en (3/7)^2 is visueel meteen duidelijk. Hierbij spelen de cursurtoetsen een belangrijke rol.

Niet alleen machten van gehele getallen of breuken worden duidelijk wergegeven, ook e-machten zijn nu eenvoudig in te voeren en te lezen

Eindelijk is het (voor veel leerlingen misleidende) opschrift EXP voor de knop die het snel intypen van wetenschappelijke noitaties mogelijk maakt vervangen door een label dat precies aangeeft wat de knop doet. De weergave tijdens het intypen is nog wel voor enige verbetering vastbaar, maar het resultaat ( na het drukken op de = toets) wordt prima weergegeven.

wortels

Bij vierkantswortels worden antwoorden vaak in 'traditionele' vorm geven: 5 maal wortel(2) in plaats van wortel(50) . Echter wanneer de factor een geen geheel getal is wordt gekozen voor iets andere vorm dan gebruikelijk.

Ook hogere machtswortel zijn op een simpele manier in te voeren, zet de juiste macht op de voor de handliggende plek

Bij alle wortels bepaalt de lengte van het wortelteken de werking, dus er zijn weer weinig haakjes nodig. Wel moet de cursor gebruikt worden om 'onder het wortel teken vandaan' te komen

logaritme

Eindelijk is het mogelijk om zonder omweg bijv de 2 logaritme van 8 te laten berekenen. De notatie is conform wat internationaal gebruikelijk, en wijkt (dus) af van wat we Nederland gewend waren.

diversen

Ik noem nog:

tenslotte

Ik ben - voor het eerst eigenlijk - enthousiast over een nieuwe rekenmachine. Het enige waar ik erg aan moet wennen is de werking van de DEL toets in combinatie met de verticale cursor. Je wist het teken vr de cursor, een soort backspace dus
Bovenstaande is een eerste indruk. Ik heb de statische mogelijkheden nog niet onderzocht, maar mijn indruk is dat die niet erg afwijken van die van vorige versies.

Gerard Koolstra