WISCOM NIEUWSBRIEF 13


12-11-2003

inleiding

De afgelopen maanden zijn er weer tientallen nieuwe inschrijvingen geweest.
Bij het inschrijven worden veel vragen gesteld. Voor andere leden en de coŲrdinator zijn vooral de bijzonderheden van belang. Gelukkig zitten er bij de nieuwe aanmeldingen een flink aantal die duidelijk maken waar hun belangstelling vooral ligt.
Deze nieuwsbrief is vooral bedoeld voor nieuwe leden, en voor leden die op een specifiek terrein ervaringen en ideeŽn willen delen.

De onderwerpen zijn:

Wat waar en hoe ?

Omdat de praktijk leert dat het niet altijd eenvoudig is om er als wiskundedocent achter te komen waar je moet zijn, nog eens een korte (eigenlijk te korte) opsomming.

Oproep

Hoewel er (zie bovenstaand overzicht) er heel wat is, en er allerlei manieren zijn om infomatie uit te wisselen, kan ik me voorstellen dat er behoefte is aan enige aanvulling. Ik kom de laatste maanden onder het kopje bijzonderhedfen redelijk vaak uitdrukkingen tegen als inzet van ict in het wiskundeonderwijs, DLO's (Digitale Leer Omgevingen) , naast didactische concepten zoals samenwerkend leren. Het lijjkt me aardig om over dit soort thema's ideeŽn, ervaringen e.d. uit te wisselelen. Zoals wellicht bekend ben ik zelf ook niet geheel onbekend met dergelijk thema's
Er zijn vele mogelijkheden. Het kan in deze nieuwsbrief, in de WiskundE-brief. We kunnen een forum maken, of een lijst van geÔnteresseerden, die elkaar op de hoogte houden. Mijn vraag/oproep is :
Als je geÔnteresseerd bent in een dergelijke uitwisseling stuur dan een berichtje aan wiscom@xs4all.nl met + onderwerpen (ook welk type onderwijs) + Voorkeur voor wijze van uitwisseling + ander eopmerkingen/ideeŽn

Met vriendelijke groet
Gerard
Gerard Koolstra
coŲrdinator WisCom
http//www.digischool.nl/wi/community/
wiscom@xs4all.nl