oproepen

Enquete wiskunde D

Deze enquête vindt plaats in een onderzoek naar de zo optimaal mogelijke invulling van Wiskunde D. Wij zijn drie studenten van de opleiding tot Master of Education in Mathematics. In het kader van ons meesterwerk doen we onderzoek naar de optimale invulling voor Wiskunde D. We hebben onderzoek gedaan naar de aspecten van het keuzegedrag van de leerlingen in Havo-3 en Vwo-3/4 op twee scholen. Daarnaast peilen we o.a. in Amerika de situatie rond de aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het exacte hoger onderwijs. De opvattingen van de schooleiding van 194 scholen over het aanbieden van wiskunde D is te vinden bij het tweede fase Adviespunt: Peiling 1:"Voornemens /beslissingen mbt 2007". Een belangrijke peiler voor onze conclusies is de mening van u als wiskundedocent over Wiskunde D. Vandaar ons verzoek om de antwoorden graag voor vrijdag a.s.op onderstaande vier vragen te mailen naar: hj.peters/at/winklerprins.nl 1. Op welke school werkt u?
2. Wat is de mening van de wiskundesectie op uw school t.o.v. het aanbieden van Wiskunde D?
3. Welke problemen verwacht u voor Wiskunde D?
4. Hoe denkt u deze problemen op te kunnen lossen?
Op dit moment hebben we al 12 reacties binnen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Vriendelijke groeten,

Simone Brinkman, Tsjikke Posthuma en Jan Peters

Docenten gezocht

Vindt u het leuk om aan een onderzoek mee te doen naar docenten in nieuwe klassen? Voor twee onderzoeken naar hoe leerlingen een nieuwe docent waarnemen en hoe zich deze waarneming door de tijd heen ontwikkelt zijn we op zoek naar docenten die:

Voor beide studies wordt naar gelang van de tijdsinvestering een geldelijke tegemoetkoming verstrekt in de vorm van Iris-cheques/VVV-bonnen.

opnderzoek 1

Wat wij van u vragen:

Wat wij u bieden:

opnderzoek 2

Wat wij van u vragen:

Voor dit onderzoek hebben wij bijzondere belangstelling voor docenten die in het nieuwe schooljaar één les of blokuur per week zullen geven. Wij willen u tijdens de eerste drie lessen in een nieuwe klas intensief volgen. Afhankelijk van de verkregen gegevens volgen wij u nog eens één tot (maximaal) drie lessen na de herfstvakantie. Dit houdt in dat wij voor elke van deze lessen:

Wat wij u bieden:

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met: Tim Mainhard ( m.t.mainhard@fss.uu.nl , tel.: 030-2536715)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het IVLOS (Universitaire Lerarenopleiding).