Welkom bij WisCom

Wat is WisCom ?

De vakcommunities hebben als doel iedereen die in Nederland betrokken is bij het onderwijs in een bepaald vak een platform te bieden en nader bij elkaar te brengen. De community wiskunde (WisCom) is hier een van. WisCom ondersteunt en promoot enerzijds bestaande organisaties en initiatieven, en ontplooit waar nodig en mogelijk eigen initiatieven. Dit alles in nauwe samenwerking met de WWM (WiskundeWebMasters), ... meer

Gonio Wereld

Goniowereld is een poging om op speelse manier leerlingen te laten kennismaken met goniometrie
Met behulp van veel (inter)activiteit wordt duidelijk wat de goniometrische verhoudingen betekenen, hoe je die gebruikt bij allerlei vraagstukken, en tenslotte hoe je gonio kan gebruiken bji een actiespel.... meer

Agenda

Er is tegenwoordig een gemeenschappelijke wiskunde agenda verzorgd via de Wiskunde PersDienst. Met behulp daarvan is de volgende wiskundelerarenagenda samengesteld.

WiskundE-brief

Sinds 1996 wordt er een electronische nieuwsbrief voor wiskunde-docenten in Nederland verspreid. Deze WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs... meer

Wiskunde PersDienst

De Wiskunde PersDienst streeft ernaar een verzamelpunt te zijn voor journalistieke informatie van en over wiskunde en wiskundigen. Bovendien wil de WPD obstakels wegnemen voor een efficiente communicatie tussen wiskundigen en het algemeen publiek ... meer

Toetsenbank: WisBase

"WisBase" is de startpagina/toetsenbank 'voor wiskundedocenten door wiskundedocenten'. Voor deze toetsenbank is een wachtwoord nodig. Deelnemende docenten beheren of een dochterpagina, of leveren een bijdrage aan de toetsenbank... meer

Vraagbaak WisFaq

WisFaq is een samenstelling van WISKUNDE en FAQ. FAQ is een afkorting voor 'Frequently Asked Questions' en dat is nu precies wat WisFaq wil zijn: een plek waar je vragen en antwoorden kan vinden over allerlei wiskundige onderwerpen ... meer

Lesmateriaal

Er is vrij veel materiaal voor het wiskundeonderwijs via internet bereikbaar... als je wat adressen kent, en een beetje weet wat je zoekt. De volgende plekken zijn in ieder geval van belang ... meer