Nieuwsbrief

De leden van deze wiskunde-community ontvangen (on)regelmatig een nieuwsbrief over zaken die betrekking hebben op het wel en wee van deze community. Voor inhoudelijke zaken en andere relevante zaken voor wiskunde-docenten in het voortgezet onderwijs is de WiskundE-brief meer geschikt. .
Verschenen in sinds augustus 2003:

De WiskundE-brief

Sinds een aantal jaren wordt er een electronische nieuwsbrief voor wiskunde-docenten in Nederland verspreid. Deze verschijnt meestal wekelijks

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen

Abonneren op de WiskundE-brief kan via dit formulier

Oude nummers zijn te bekijken via