Korte Handleiding Gonio Wereld

Als je op de start-knop drukt krijg je dit overzicht:


Wat is ....

De eerste drie onderdelen zijn bedoeld om (nog eens) duidelijk te maken wat sinus, cosinus en tangens zijn. Dat gebeurt hier interactief, met weinig woorden, maar met beelden en eenvoudige opdrachten die gecontroleerd worden.

Door de robotarm te draaien (gebruik de blauwe punt) is bij elke hoek de sinus af te lezen. De grootte van de hoek kan ook worden ingetypt of met pijtoetsen gerregeld. De robotarm is ook langer ( of korter) te maken ( door aan het uiteinde te trekken). Desgewenst kan de lengte ook via pijltoetsen worden geregeld.
Via zoom in en zoom uit kan de zaak goed in beeld gehouden worden. Het is ook mogelijk de gewenste lengte van in te typen, dan gebeurt het in- of uitzoomen automatisch.
Links boven staat kort wat het verband is met het begrip sinus: bijv sin(40°) ≈ 0,643 en (eventueel) 10xsin(40°) ≈ 6,43. Via de knop uitleg kan dit laatste ook veranderen in 64,3% van 10 ≈ 6,43
Een 'uitgeklede' versie van deze robotarm kan gebruikt worden als gereedschap bij de diverse werelden. Via de rechtmuisknop kan de tekening daarom worden gedraaid, en via spiegel driehoek ook gespiegeld worden.

Voor cosinus is een zelfde verhaal te houden

Bij de tangens wordt geen robotarm gebruikt, maar een verticaal bewegend plateau. Bij grote hoeken is uitzoomen noodzakelijk.

de werelden (hoe staat de ladder?, ontdek het eiland, enz.)

Er kan steeds gekozen worden tussen verschillende niveau's

  1. Hier moet het juiste gereedschap gekozen worden (sinus, cosinus of tangens) en dit zo in te stellen dat het gevraagde antwoord kan worden afgelezen.
  2. Nu is het niet meer mogelijk helemaal in te stellen (alleen de hoek, niet de lengtes). Er moet dus gerekend/geredeneerd worden. Als hulpje daarbij is een verhoudingstabel waarin drie getallen uit de tekening gezet kunnen worden (vaak door ze er naar toe slepen). De ontbrekende zijde wordt dan berekend.
  3. Nu ontbreekt ook de verhoudingstabel. Berekeningen moeten zelf, bijv met een rekenmachine gedaan worden

Uiteraard geldt: hoe hoger niveau, hoe meer punten te verdienen

actie!

Tenslotte zijn er twee onderdelen ,waar geen antwoorden ingevuld moeten worden maar moet worden gehandeld.

Raak het doel

Is zo op het oog een simpel schietspel. Richten en schieten! Snelheid is niet zo belangrijk, wel nauwkeurigheid. Als je voldoende raak schiet kom je op een hoger niveau, waarbij de nog nauwkeuriger moet richten. Hopelijk is je gonio kennis voldoende.

Red de drenkeling

Hier moet je een reddingsboei op dicht genoeg bij de drenkeling brengen. Omdat je niet p[recies de plek weet ( wel de afstand en de richting vanut de observatiepost) is dit niet zo eenvoudig. Met goed gebruik van (co)sinus moet het lukken. Als het goed gaat kom je op een hoger niveau, waarbij je preciezer moet mikken.
een product van