De CASIO fx-82ES

Deze 'gewone' rekenmachine heeft een natural display aardig waar. Het intypen en aflezen van bijv breuken, machten, wortels en logaritmen gaat (eindelijk!) op een manier die logisch is en overeenkomt met de op papier gebruikelijke, waarbij vaak exacte waarden worden gegeven. Deze nieuwe mogelijkheden zijn trouwens optioneel, ze zijn eenvoudig in- en uit te schakelen via SHIFT SETUP. Bovendien is via de knop S<=>D te wisselen tussen exacte en benaderde uitkomsten.

Emulator

De emulator kan worden aangevraagd bij verkoop@casio.nl

instellingen

 • natural display    SHIFT SETUP 1 (Mth IO)
 • tradtionele weergave   SHIFT SETUP 2 (Line IO)
 • zo lang mogelijk geen wetenschappelijke notatie    SHIFT SETUP 8 (Norm) 2
 • invoer (en uitvoer) van gemengde getallen
      SHIFT SETUP ↓(op cursorknop) 1 (ab/c)
 • om bij statistische gegevens ook frequenties in te voeren
      SHIFT SETUP ↓(op cursorknop) 3 (STAT) 1 (ON)
 • Decimale getallen met een komma, i.p.v. een punt
      SHIFT SETUP ↓(op cursorknop) 4 (Disp) 2 (Comma)
 • breuken

  Het plaatje hiernaast spreekt eigelijk voor zich, je typt net zo als je schrijft (uiteraard met horizontale breukstreep!). Met aanpassing van instellingen ( via SHIFT SETUP ) is het ook mogelijk om gemengde getallen op een natuurlijke manier in te typen.
  Uiteraard worden ook de antwoorden 'netjes' gepresenteerd. Met een enkel toetsaanslag is trouwens het antwoord decimaal te presenteren, of als een 'echte' breuk.
  Intypen van gemengde getallen verdient enige aandacht. 2 plus drie vierde wordt anders twee maal drie vierde

  De breuktoets is niet alleen geschikt voor eenvoudige breuken, maar ook voor ingewikkelde quotiënten zoals hiernaast.
  Zelfs kettingbreuken zijn mogelijk, hoewel het scherm dan snel te klein wordt voor een goede weergave.

  Opvallend is dat de uitkomst van delingen zoals 3 gedeeld door 20 standaard weergegeven (kunnen) worden als breuk.

  machten

  Ook machten worden 'tweedimensionaal' ingevoerd. Hiernaast is dat goed te zien. Vergelijk dat eens met de gangbare 2^(3/7) . In tegenstelling tot de (meeste) breuken worden hier de uitkomsten benaderd (uitgezonderd wanneer het antwoord een geheel getal of een (eenvoudige) breuk is. Haakjes zijn slechts zelden nodig. Het verschil tussen tussen bijv. 3^2/7 en (3/7)^2 is visueel meteen duidelijk. Hierbij spelen de cursurtoetsen een belangrijke rol.

  Niet alleen machten van gehele getallen of breuken worden duidelijk weergegeven, ook e-machten zijn nu eenvoudig in te voeren en te lezen

  Eindelijk is het (misleidende) opschrift EXP voor de knop die het snel intypen van wetenschappelijke notaties mogelijk maakt, vervangen door een label dat precies aangeeft wat de knop doet. De weergave tijdens het intypen is nog wel voor enige verbetering vatbaar, maar het resultaat ( na het drukken op de = toets) wordt prima weergegeven.

  wortels

  Bij vierkantswortels worden antwoorden vaak in 'traditionele' vorm geven: 5 maal wortel(2) in plaats van wortel(50) . Echter wanneer de factor geen geheel getal is wordt gekozen voor iets andere vorm dan gebruikelijk. Ook hogere machtswortel zijn op een simpele manier in te voeren, zet de juiste macht op de voor de handliggende plek.
  Bij alle wortels bepaalt de lengte van het wortelteken de werking, dus er zijn weer weinig haakjes nodig. Wel moet de cursor gebruikt worden om 'onder het wortel teken vandaan' te komen

  logaritmen

  Eindelijk is het mogelijk om zonder omweg bijv de 2 logaritme van 8 te laten berekenen. De notatie is conform wat internationaal gebruikelijk, en wijkt (dus) af van wat we Nederland gewend waren.

  statistiek

  (zorg ervoor dat het mogelijk is frequenties weer te geven - zie instellingen)

  MODE 2 (STAT)
  Kies 1 (1-VAR) Typ bijvoorbeeld 5 , 6 en 7 in de eerste kolom, en als bijbehorende frequenties 8, 10 en 11. Laat de cursor op freq staan, onder het laatste getal (dat is handig).
  SHIFT 1 (STAT) 5 (Var) geeft nu de keus uit o.a. n, sd, gemiddelde. De  =  toets geeft het antwoord op de plaats van de cursor. Vergeet niet dit antwoord weg te halen voor je verder gaat.
  STAT 1 (Type) geeft 7 regressiemogelijkheden. Een verkeerde keus gemaakt? STAT AC geeft de tabel weer terug.

  tabellen

  MODE 3 (TABLE)
  Je kunt nu een functievoorschrift intypen. De X krijg je via  ALPHA   ) 
  Via de breukknop is het mogelijk om bijv. (x-3)/(x-2) mooi in beeld te krijgen. De resulterende tabel vermeldt via ERROR dat de functiewaarde niet bestaat voor x=2. De waarden in de tabel zijn (indien niet geheel) decimaal weergegeven (afgekapt, niet afgerond). Wanneer je met de cursor op een uitkomst gaat staan krijg je rechtsonder de bijbehorende breuk.

  diversen

  Ik noem nog:

  tenslotte


   

  Gerard Koolstra met dank aan Simon Biesheuvel

   

  CASIOfx-82ES     CASIO 9850GB     CASIO 9860G


  laatste wijziging: