Examenprogramma's m.i.v. 2007

Voor een actueel overzicht van examenprogramma's, syllabi e.d. kunt u terecht op:
www.wiskundebrief.nl [klik op naslag]


examenprogramma's vmbo


examenprogramma's havo-vwo

Met ingang van het cursusjaar 2007/8 gelden voor de vierde klas nieuwe examenprogramma's (voor havo vinden de bijbehorende examens voor het eerst in 2009 plaats, voor vwo in 2010)

havo

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde D

vwo

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

wiskunde D


Vragen ?
Gerard Koolstra

laatste wijziging: